Informacja dotycząca realizacji projektu „Super przedszkole – Czarnocin dba o Maluchy”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt pn. „Super Przedszkole – Czarnocin dba o maluchy” współfinansowany: ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Priorytet: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji

Poddziałanie: XI.1.1 Edukacja przedszkolna

Celem projektu pn. „ Super Przedszkole – Czarnocin dba o maluchy” jest zwiększenie w okresie od 01.07.2017 roku do 31.08.2018 roku upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Czarnocin, poprzez stworzenie 25 miejsc wychowania przedszkolnego i rozszerzenie oferty Przedszkola Samorządu Gminy w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Czarnocinie o 250 godzin dodatkowych zajęć wspierających rozwój dzieci i zwiększających ich szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów oraz rozwijające kompetencje kluczowe i właściwe postawy i umiejętności.

Zaplanowane działania przyczynią się do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ dla Osi 1.1 poprzez wzrost całkowitej liczby miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do lokalnych i regionalnych potrzeb.

Całkowita wartość projektu: 261 375,45 zł

Kwota dofinansowania: 222 169,13 zł

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-06-05
Data publikacji:2017-06-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Stępień
Liczba odwiedzin:7328