Ochotnicze Straże Pożarne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

OSP Biskupia Wola

18 kwietnia 2016

Struktury zarządu: 

OSP w BISKUPIEJ WOLI

Nr KRS: 0000239418

L.p.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.      

Prezes

Donat Burda

2.      

Wiceprezes – Naczelnik

Mariusz Bojanowski

3.      

Wiceprezes

Ireneusz Caban

4.      

Z-ca Naczelnika

Andrzej Małgorzaciak

5.      

Sekretarz

Marlena Florczyk

6.      

Skarbnik

Jan Florczyk

7.      

Gospodarz

Mateusz Piech

OSP Bieżywody

18 kwietnia 2016
Przejdź do - OSP Bieżywody

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżywodach

 

''Bogu na chwałę ludziom na ratunek''

 

     Ochotnicza Straż Pożarna w Bieżywodach założona została z inicjatywy Druha Feliksa Jodłowskiego w dniu 01 luty 1969 roku. Druh Feliks Jodłowski pełnił w tym czasie funkcję Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnocinie. W pierwszym składzie zarządu znaleźli się:

   Prezes - Druh Mieczysław Krawiec,

   Naczelnik - Druh Mieczysław Jaszczyk,

   Skarbnik – Druh Jan Florek,

   Gospodarz - Druh Stefan Płachta.

    Pierwszą siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżywodach był teren/działka 15 arów, zakupiona 21 października 1973 roku od Pana Eugeniusza Maciejka z Tychowa. Na terenie tym, powstała pierwsza drewniana strażnica, która wybudowana została przez druhów i mieszkańców wsi Bieżywody.  Państwo Maciejek w 2006 roku przekazali działkę notarialnie na własność OSP Bieżywody.

Początki OSP były trudne. Straż nie posiadała umundurowania ani odpowiedniego sprzętu gaśniczego. Pierwszy sprzęt pożarniczy straż otrzymała od Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach, była to: motopompa 400l/min. wraz z oprzyrządowaniem, węże, trójnik, smok i prądownice. Z Urząd Gminy w Czarnocinie zostały pozyskane pierwsze mundury bojowe i hełmy.

    W 2003 roku drewniana strażnica i cały zgromadzony sprzęt uległy spaleniu. Wieś i straż została pozbawiona lokalu w którym mogliby się spotykać. W związku z zaistniałą sytuacją podjęto starania, aby w Bieżywodach powstał nowy budynek. Głównym inicjatorem podejmowanych rozmów z władzami samorządowymi był, obecnie sprawujący funkcję naczelnika OSP Druh Mieczysław Krawiec. W 2009 roku przy przychylności  i zrozumieniu zaistniałej sytuacji  Wójt Gminy Czarnocin przystępuję do budowy „Świetlicy środowiskowej” bo tak nazywa się nowy obiekt. Budynek zostaje wybudowany na terenie będącym własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżywodach i ma także być siedzibą straży. Ponadto przeznaczony ma być również dla mieszkańców Bieżywód  jak i okolicznych sołectw w celu integracji i spotkań.

        Przez niecałe 50 lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżywodach, najdłużej urzędującym Prezesem był Druh Henryk Janiec, swoją funkcję pełnił blisko 30 lat,  do 2016 roku.

24 stycznia 2016 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym został wybrany nowy zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżywodach.

 

  Prezes -  Druh Wojciech Koper,

   Naczelnik -  Druh Łukasz Kapelan,

   Skarbnik - Druh Sławomir Florek,

   Sekretarz - Druh Paweł Zimoń,

   Gospodarz - Druh Lesław Pytel.

 

    Od 2016 roku jednostka prężnie rozwija swoją działalność, bierze czynny udział w życiu swojej społeczności jaki w samorządzie. Dzięki przychylności i wsparciu ze strony władz samorządowych jednostka przez ostatnie dwa lata zyskała wiele najpotrzebniejszego sprzętu, oraz została wyposażona w stroje koszarowe i galowe. Dzięki temu grupa druhów przy okazji podniosłych uroczystości kościelnych i państwowych może dostojnie i honorowo reprezentować swoją jednostkę.

Dzisiejsza Ochotnicza Straż Pożarna w tak małej społeczności jaką jest wieś Bieżywody kontynuuje chlubnie tradycje minionych dziesięcioleci, a także wytrwale dąży do wszechstronnego rozwoju, w poczuciu bezinteresownej troski o dobro ludzi i mienia.

 

                                                            

 

                                                                                   Opracowanie: Druh Wojciech Koper

 

 

 

Biografia:

  1. Relacja ustna mieszkańców wsi Bieżywody
  2. Dokumentacja własna OSP w Bieżywodach

 

 Struktura zarządu:

OSP w Bieżywodach

Nr KRS: 0000257495

L.p.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.      

Prezes

Wojciech Koper

2.      

Wiceprezes - Naczelnik

Łukasz Kapelan

3.      

Sekretarz

Paweł Zimoń

4.      

Skarbnik

Sławomir Florek

5.      

Gospodarz

Lesław Pytel

6.      

 

 

7.      

 

 

OSP Zamość

Straż Pożarna w Zamościu zawiązana została 20 września 1947 roku z inicjatywy Franciszka Wachnika, mieszkańca wsi Zamość i jednocześnie wójta gminy Będków. Mieszkańcy wsparli inicjatywę, opodatkowali się, a z tych środków zakupiona została sikawka ręczna i węże. Za lokal dla straży posłużył poniemiecki barak, który wyremontowano i doprowadzono do stanu używalności. W kolejnych latach zakupiono beczkę na wodę i pięć kompletów umundurowania oraz dokonano kapitalnego remontu drewnianego baraku.

Czytaj więcej o: OSP Zamość

OSP Wola Kutowa

Przejdź do - OSP Wola Kutowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Kutowej zawiązana została podczas zebrania mieszkańców 15 kwietnia 1952 roku. Inicjatorem był Antoni Kwiatkowski który został pierwszym naczelnikiem jednostki. Tuż po zawiązaniu jednostka liczyła 16 członków i w niedługim czasie na stanie posiadała sikawkę ręczną i wóz do sprzętu. Z tzw. gruntów szkolnych OSP otrzymała działkę pod budowę strażnicy, zaś w latach 1954-58 gromadzono materiał budowlany. Pierwsze materiały na budowę pochodziły z darowizn wsi, jednak to nie wystarczyło i w niedługim czasie OSP otrzymała dotację od ówczesnych władz Gromadzkiej Rady Narodowej w Brójcach – do której wtedy wieś należała.

 

Czytaj więcej o: OSP Wola Kutowa

OSP Tychów

Ochotnicza Straż Pożarna w Tychowie powołana została jednocześnie ze strażą w Czarnocinie tj. w 1917 roku z inicjatywy proboszcza parafii ks. Wtorkiewicza. Mieszkańcy wspominają że to była jedna z pierwszych i jedyna na okolicę jednostka. W latach trzydziestych wyodrębniono samodzielną jednostkę w Tychowie. Wybudowana w tym czasie remiza służyła strażakom do roku 1972, kiedy to powstała nowa, istniejąca dotychczas remiza, usytuowana na środku wsi.

Czytaj więcej o: OSP Tychów

OSP Szynczyce

18 sierpnia 1949 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Szynczycach otrzymała działkę od Państwowego Funduszu Ziemi. Działka ta obejmowała obszar 1,12 hektara i położona była poza wsią. Mieszkańcy nie zgodzili się na budowę remizy w takiej lokalizacji. W 1953 roku doszło do zamiany działek ze Stanisławem Brzowskim. Strażacy za swoją działkę otrzymali plac w centrum wsi o powierzchni 1500 m2. Pierwszy budynek powstał z drewna, niestety krótko po wybudowaniu spłonął. 

Czytaj więcej o: OSP Szynczyce

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-11-24
Data publikacji:2015-11-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Zielonka
Liczba odwiedzin:18211