Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert 2017

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2018

29 grudnia 2017

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie  art. 11 ust. 1,  ust. 2 i ust. 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573, poz. 1909)

Wójt Gminy Czarnocin

o g ł a s z a

Otwarty konkurs ofert na wykonanie  zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarnocin w roku 2018 przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie

 1. Rodzaje i formy realizacji zadania w zakresie:

1.Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 50.000,00 zł, w tym:

-Piłka Nożna – 26.000,00 zł

-Piłka Siatkowa – 3000.00, zł

-Tenis Ziemny, Tenis Stołowy, Pływanie - 11.500,00 zł             

-Lekka Atletyka, Strzelectwo, Turystyka, Piłka Ręczna, Piłka  Koszykowa – 9.500,00 zł

Zadania, o których mowa mogą być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:

 1. a) prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Czarnocin, w zakresie różnych dyscyplin sportowych oraz udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych,
 2. b) organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych dla lokalnej społeczności,
 3. c) popularyzacja kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności poprzez uczestnictwo w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych o różnym zasięgu,
 4. d) tworzenie warunków pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego w szkołach, zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży

2.Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – 5.500,00 zł

Zadanie, o którym mowa może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:

 1. a) organizacja wypoczynku wyjazdowego oraz stacjonarnego dla dzieci i młodzieży;
 2. b) organizacja czasu wolnego;

3.Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 10.500,00 zł, w tym:

Zadanie, o którym mowa może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:

 1. a) upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wspieranie i organizację imprez kulturalnych odbywających się na terenie gminy – 7. 000,00 zł
 2. b) realizacja zadań związanych z ochroną i wspieraniem tradycji i twórczości ludowej – 3.500,00 zł

4.Turystyki i krajoznawstwa – 4.000,00 zł

Zadanie, o którym mowa może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:

 1. a) wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,
 2. b) organizacja Zlotów, rajdów, konkursów wiedzy i innych przedsięwzięć związanych z promocją walorów turystycznych terenów Gminy Czarnocin
 3. c) popularyzacja działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
 4. d) wydawnictwa promujące Gminę w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
Czytaj więcej o: Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2018

Informacja Wójta Gminy Czarnocin o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2018 roku na terenie gminy Czarnocin

25 stycznia 2018

Informacja Wójta Gminy Czarnocin o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2018 roku na terenie gminy Czarnocin

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-31
Data publikacji:2017-01-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Stępień
Liczba odwiedzin:7932