Uproszczony konkurs ofert 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego -OSP Tychów

16 maja 2022

W dniu 13.05.2022 roku do Urzędu Gminy Czarnocin wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Ochotniczą Straż Pożarna w Tychowie.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
- w Biuletynie Informacji Publicznej;
- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 23.05.2022 r.,

- korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Czarnocin, ul. Główna 142 97-318 Czarnocin

- drogą elektroniczną na adres: k.ceranka@czarnocin.pl

Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Gminy Czarnocin. Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-05-16
Data publikacji:2022-05-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Kamila Ceranka
Liczba odwiedzin:2551