Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin na lata 2015-2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni   Mieszkańcy   Gminy   Czarnocin

W związku z prowadzonymi pracami nad „Strategią Rozwoju Gminy Czarnocin na lata 2015 -2023” zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety (do pobrania - PDF lub DOC

Cel: zapoznanie się z opinią mieszkańców gminy dotyczącą mocnych i słabych stron Gminy Czarnocin, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem.

Ankieta jest anonimowa, a uzyskane wyniki zostaną przedstawione w formie zbiorczego opracowania.

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego na lata 2015-2023, zaś przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie aktualnych rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Czarnocin w perspektywie najbliższy lat.

Wypełnioną ankietę należy składać w terminie do końca czerwca bieżącego roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnocinie, ul. Główna 142 lub u sołtysów. Można też przesłać wypełnioną ankietę pocztą elektroniczną na adres: strategia@czarnocin.pl

Z poważaniem

Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-07-20
Data publikacji:2015-07-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Zielonka
Liczba odwiedzin:12199