Jesteś tutaj: Start / Informator rolnika


Informator rolnika

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w XXI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

15 kwietnia 2024

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne o różnym profilu produkcji (także działy specjalne produkcji rolnej), których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład wojewódzkiej komisji konkursowej wejdą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący m.in. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego i inne instytucje działające na rzecz rolników. Zastosowanie się do  rad przedstawicieli komisji przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

W dwudziestu dotychczasowych edycjach konkursu w całej Polsce udział wzięło ponad 24 tysięcy indywidualnych gospodarstw rolnych.

Dla laureatów każdego z etapów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dla zwycięzców etapu centralnego nagrodą jest ciągnik rolniczy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 kwietnia 2024 r. we wszystkich Placówkach Terenowych KRUS w województwie łódzkim. Więcej informacji pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (43) 823 93 10, (44) 725 64 16 oraz na stronie internetowej www.gov.pl/krus

Dopłaty do kukurydzy

5 marca 2024
Przejdź do - Dopłaty do kukurydzy

Zwrot podatku akcyzowego

27 lutego 2024

Wójt Gminy Czarnocin

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych 

oraz

5,84 zł * średnia roczna liczba świń

i

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Trwa akcja liczenia dzików

30 października 2023
Przejdź do - Trwa akcja liczenia dzików

Wójt Gminy Czarnocin informuje o trwającej akcji liczenia dzików, która ma związek z zagrożeniem rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zleciło na podstawie umowy Instytutowi Technicznemu Wojsk Lotniczych (ITWL) realizację zadania identyfikacji i liczenia dzików za pomocą nowoczesnych zestawów składających się z pojazdów interwencyjnych oznakowanych logo ITWL oraz dronów (BSP AtraxASF i GDU S400).

Ze względu na potencjalne kierunkowe rozprzestrzenienie się afrykańskiego pomoru świń obszar wytypowany do liczenia populacji dzików w ramach ww.

zadania obejmuje obwody łowieckie zlokalizowane w woj. łódzkim, mazowieckim, opolskim i świętokrzyskim w następujących powiatach (wraz z

orientacyjnymi terminami oblotów):

1) województwo łódzkie:

 • powiat łódzki wschodni – październik;
 • powiat tomaszowski – październik;
 • powiat piotrkowski – październik/listopad;
 • powiat opoczyński – październik/listopad;
 • powiat radomszczański – listopad/grudzień;
 • powiat pajęczański – listopad/grudzień;
 • powiat wieluński – grudzień.

2) województwo mazowieckie:

 • powiat makowski – listopad;
 • powiat przasnyski – listopad.

3) województwo opolskie:

 • powiat kluczborski – grudzień;
 • powiat oleski – grudzień.

4) województwo świętokrzyskie:

 • powiat konecki – listopad;
 • powiat włoszczowski – listopad.

Płatność dla małych gospodarstw zamiast dopłat bezpośrednich

1 września 2023

Do końca sierpnia rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok i 2022 rok, mogą ubiegać się o płatność dla małych gospodarstw. Stawka ryczałtowa wynosi 225 euro/ha i nie może przekroczyć 1125 euro na gospodarstwo.

Oprócz płatności ryczałtowej rolnik otrzyma następujące dopłaty (o ile się o nie ubiegał):

 • przejściowe wsparcie krajowe (uzupełniającą płatność podstawową oraz płatność do tytoniu),
 • płatności ONW,
 • płatności ekologiczne,
 • płatności rolno -  środowiskowo - klimatyczne,
 • płatności zalesieniowe.

Natomiast ten, kto zdecyduje się ubiegać o płatność dla małych gospodarstw, nie otrzyma:

 • podstawowego wsparcia dochodów,
 • płatności redystrybucyjnej,
 • płatności dla młodych rolników,
 • płatności związanych z produkcją do upraw oraz zwierząt,
 • płatności w ramach ekoschematów.
Czytaj więcej o: Płatność dla małych gospodarstw zamiast dopłat bezpośrednich

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO – II TERMIN

1 sierpnia 2023

Wójt Gminy Czarnocin  informuje,

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.  złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz  z fakturami VAT (lub ich kopiami)  dokumentujące zakup oleju napędowego:
• w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła;
• w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

 • 2 zł1/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 2 zł2/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie
  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Stępień
Liczba odwiedzin:31845