Jesteś tutaj: Start / Informator rolnika


Informator rolnika

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja

15 lutego 2019
Przejdź do - Informacja

Uwaga Rolnicy!

15 lutego 2019

podatek akcyzowy

7 lutego 2019
Przejdź do - podatek akcyzowy

Kurs Chemizacyjny

16 stycznia 2019
Przejdź do - Kurs Chemizacyjny

SZKOLENIA CHEMIZACYJNE

Zapraszamy do udziału w szkoleniu w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Przeszkolenie w tym zakresie wymagane jest przez polskie prawo od osób:

 • nabywających środki ochrony roślin,
 • wykonujących zabiegi ochrony roślin.

Dla osób korzystających z wsparcia Unii Europejskiej (w tym z dopłat bezpośrednich) jest to również jeden z podstawowych wymogów z zakresu zasad wzajemnej zgodności.

Organizujemy dwa rodzaje szkoleń:

 • PODSTAWOWE- dla osób przystępujących do szkolenia po raz pierwszy. Szkolenie odbywa się w ciągu 2 dni. Cena 120 zł od osoby.
 • UZUPEŁNIAJĄCE- dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe i po 5 latach od tego czasu zobowiązane są do jego odnowienia. Szkolenie odbywa się w ciągu 1 dnia. Cena 80 zł od osoby. Warunkiem udziału jest przedstawienie zaświadczenia z poprzedniego szkolenia.

 

ROLNIKU!Jeśli okres 5 lat od ostatniego szkolenia dobiega końca lub do szkolenia przystępujesz po raz pierwszy, przyjdź do nas, zapisz się i weź udział.

 

Szkolenia uzupełniające odbędzie się 01.02.2019 r. o godz. 9,00 w siedzibie Urzędu Gminy.

 

 

Zwrot podatku akcyzowego za 2019 rok

23 stycznia 2019

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r
 • Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 • Pieniądze wypłacane będą w terminach:
 • 1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 • 1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 WAŻNE

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642).

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

informacja - kursy

14 stycznia 2019
Przejdź do - informacja - kursy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Stępień
Liczba odwiedzin:11874