Dofinansowane ze środków UE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Gmina Czarnocin realizuje projekt pn. „Centrum Edukacji Ekologicznej „Ekosfera” – budowa demonstracyjnego, pasywnego budynku użyteczności publicznej w Czarnocinie”.

6 września 2021

Rozwój infrastruktury służacej edukacji ogólnej na terenie Gminy Czarnocin

23 marca 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

8 lutego 2021

Gmina Czarnocin realizuje projekt pn. „Centrum Edukacji Ekologicznej „Ekosfera” – budowa demonstracyjnego, pasywnego budynku użyteczności publicznej w Czarnocinie”.

13 stycznia 2021

„Ekosfera”

29 grudnia 2020

W 2021 roku Gmina Czarnocin rozpocznie realizację projektu pn. „Centrum Edukacji Ekologicznej „Ekosfera” – budowa demonstracyjnego, pasywnego budynku użyteczności publicznej w Czarnocinie”.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie gminy Czarnocin poprzez budowę demonstracyjnego, pasywnego budynku użyteczności publicznej w Czarnocinie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Ekologicznej „EKOSFERA”.

W wyniku realizacji projektu powstanie budynek pasywny z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Ekologicznej  „Ekosfera”, który będzie wykorzystywał koncepcję demonstracyjnego budynku pasywnego umożliwiającego zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i wspieranie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, co przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, obniżenia zużycia energii oraz poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 Wartość projektu wynosi 6 829 944,00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przyznano dofinansowanie kwocie 4 560 297,36 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.

 

 

 

 

Czytaj więcej o: „Ekosfera”

Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich

17 grudnia 2020

W 2019 roku Gmina Czarnocina zrealizowała Operację pn. „Zakup mebli i wyposażenia gastronomicznego dla świetlic wiejskich w Biskupiej Woli, Rzepkach i Tychowie

Cel operacji to: „Poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich będących obiektami niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej służącej zachowaniu dziedzictwa lokalnego”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koszt całkowity operacji: 40 594,67zł

Wartość dofinansowania: 36 519 ,00zł

Środki pozyskano w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „BUD-UJ RAZEM”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-14
Data publikacji:2016-01-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Zielonka
Liczba odwiedzin:7086