Jesteś tutaj: Start / Kontakt


Kontakt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Urząd Gminy Czarnocin   
ul. Główna 142
97-318 Czarnocin
7712663700

tel. +48 44 616 51 69
fax. +48 44 741 41 11
urzadgminy@czarnocin.pl

Biuletyn informacji publicznej:
http://czarnocin.bip.gov.pl/

Godziny otwarcia
Urzędu Gminy

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 17:00
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia
Kasy Gminy

poniedziałek 8:00 - 12:00
wtorek 8:00 - 12:00
środa 8:00 - 12:00
czwartek 8:00 - 12:00
piątek 8:00 - 12:00

Wykaz prowadzonych rachunków bankowych

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz. Oddział Będków Filia w Czarnocinie


28 8985 0004 0080 0806 4389 0055:
- podatki od: nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych
(osoby prawne i osoby fizyczne)

- darowizny, 
- opłata skarbowa, 
- opłata za zajęcie pasa drogowego, 
- opłata adiacencka, 
- opłata targowa, 
- opłata miejscowa, 
- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpłaty za zakupione grunty i nieruchomości,
- wpłaty za wynajem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste, czynsz mieszkaniowy

 

04 8985 0004 0080 0806 4389 0099:

- opłata za odbiór odpadów komunalnych ( od 01.01.2020 r.)
 

20 8985 0004 0080 0806 4389 0005
- depozyty, w tym: wadia przetargowe (nieruchomości, inwestycje) i zabezpieczenia

 

Dane do faktur, których odbiorcą jest Gmina Czarnocin:

Gmina Czarnocin

ul. Główna 142

97-318 Czarnocin

NIP: 771-17-33-812

Dane kontaktowe Kierownictwa oraz Pracowników Urzędu Gminy Czarnocin

PRACOWNICY URZĘDU GMINY CZARNOCIN

Imię i nazwisko

Stanowisko

Kontakt

KIEROWNICTWO

Roman Miksa

Wójt

wojt@czarnocin.pl

tel. 734104334

Aneta Stawiana-Kosiorek

Zastępca Wójta

a.stawiana.kosiorek@czarnocin.pl

Honorata Krajewska

Sekretarz

h.krajewska@czarnocin.pl

Krystyna Lula

Skarbnik

k.lula@czarnocin.pl

REFERAT ORGANIZACYJNY

Anna Pewniak-Fontańska

Kadry

a.pewniak-fontanska@czarnocin.pl

Kamila Ceranka 

Podinspektor ds. Obsługi Biura Rady

k.ceranka@czarnocin.pl

Ewelina Wojdon

Pomoc administracyjna

e.wojdon@czarnocin.pl

Bartłomiej Ostalak

Informatyk

b.ostalak@czarnocin.pl

Kinga Oklińska

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (firma zewnętrzna)

oklinska@togatus.pl

REFERAT  FINANSOWY

Krystyna Lula

Skarbnik/Kierownik Referatu Finansowego

k.lula@czarnocin.pl

Honorata Wochna

Z-ca Głównego Księgowego 

h.wochna@czarnocin.pl

Anna Pązik

Główny Księgowy Jednostek Obsługiwanych

a.pazik@czarnocin.pl

Magdalena Lenarczyk

Inspektor ds. płac i działalności gospodarczej

m.lenarczyk@czarnocin.pl

Jolanta Zimoń

Inspektor ds. księgowości budżetowej

j.zimon@czarnocin.pl

Anetta Koper

Inspektor ds. księgowości podatkowej/ Zastępca kierownika USC

a.koper@czarnocin.pl

Kamila Pilarska

Inspektor ds. wymiaru podatków

k.pilarska@czarnocin.pl

Katarzyna Tuszyńska-Wochna

Podinspektor ds. obsługi kasowej i spraw finansowych

k.tuszynska@czarnocin.pl

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Andrzej Sławiński

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

a.slawinski@czarnocin.pl

Piotr Palus

Z-ca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej

p.palus@czarnocin.pl

Żaneta Gabczyńska

Inspektor ds. księgowości komunalnej

z.gabczynska@czarnocin.pl

Katarzyna Tuszyńska-Wochna

Podinspektor ds. gospodarki wodno - ściekowej

k.tuszynska@czarnocin.pl

Ireneusz Janiec

Kierowca

 

Sławomir Góralczyk

Kierowca/ Robotnik gospodarczy

 

Szymon Olasik

Krzysztof Grzanek

Adam Krawczyk

Konserwatorzy Oczyszczalni Ścieków

 

Marzena Lesiak

Szymon Olasik

Paweł Białek

Jan Galia

Robotnicy gospodarczy

 

REFERAT INWESTYCJI I PROJEKTÓW

Piotr Deperasiński Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

p.deperasinski@czarnocin.pl

Oliwia Kaleta Stanowisko ds. budownictwa

o.kaleta@czarnocin.pl

Artur Leks Stanowisko ds. energii elektrycznej, przeglądów i zabytków

a.leks@czarnocin.pl

Monika Burda stanowisko ds. zamówień publicznych

m.burda@czarnocin.pl

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, ŚRODOWISKA I NIERUCHOMOŚCI

Joanna Sima-Jarnecka

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Środowiska i Nieruchomości

j.sima.jarnecka@czarnocin.pl

Justyna Kozub

Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami

j.kozub@czarnocin.pl

Zbigniew Mikołajczyk

Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami

z.mikolajczyk@czarnocin.pl

Martyna Kowara

Referent ds. rolnictwa i ochrony środowiska

m.kowara@czarnocin.pl

SAMODZIELNE STANOWISKA

Ewa Cabała

Radca Prawny

e.cabala@czarnocin.pl

Lucyna Kosmulska

Z-ca Kierownika USC/

Inspektor ds. obywatelskich, obronnych i ochrony przeciwpożarowej

l.kosmulska@czarnocin.pl

Aneta Stawiana-Kosiorek

stanowisko ds. oświaty i transportu a.stawiana.kosiorek@czarnocin.pl

Grzegorz Kopa

Tomasz Glonek

Michał Freńdo

Karol Kasiura

Konserwatorzy/Kierowcy Ochotniczych Straży Pożarnych

 

 

Formularz kontaktowy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-19
Data publikacji:2015-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:42022