Dofinansowane ze środków krajowych i WFOŚIGW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja o projektach zrealizowanych ze środków z dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego

19 stycznia 2024

Gmina Czarnocin otrzymała dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w 2023 roku.

3 sierpnia 2023
Przejdź do - Gmina Czarnocin otrzymała dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi na usunięcie   i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w 2023 roku.

Gmina Czarnocin otrzymała dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w 2023 roku.

Gmina Czarnocin zrealizowała zadanie pn "Utworzenie punktu dydaktycznego przy ZSP w Czarnocinie" w ramach konkursu WFOŚiGW w Łodzi "Nasze Ekologiczne Pracownie"

30 czerwca 2023
Przejdź do -  Gmina Czarnocin zrealizowała zadanie pn  "Utworzenie punktu dydaktycznego przy ZSP w Czarnocinie"  w ramach konkursu WFOŚiGW w Łodzi "Nasze Ekologiczne Pracownie"

W ramach realizacji zadania wybudowano punkt dydaktyczny przy boisku szkolnym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnocinie pod hasłem „Las wokół nas”. W ramach punktu powstała ścieżka sensoryczna z różnych rodzajów materiałów takich jak: piasek, żwir, otoczaki, kora drzewna, szyszki, plastry drzewa. Centralnym miejscem punktu jest „polana leśna” porośnięta trawą. Dookoła polany przebiega  ścieżka wykonana z drewnianych plastrów drzewa wzdłuż której znajdują się nasadzenia drzew liściastych i iglastych. Między drzewami znajdują się tablice edukacyjne o tematyce leśnej dzięki którym dzieci zdobywają wiedzę o rodzajach grzybów, owocach leśnych, mieszkańcach lasu, funkcjach obszarów leśnych. Przy ścieżce znajduje się gra edukacyjna o tematyce leśnej. W ramach zadania wybudowano również drewnianą altanę o powierzchni 30 m2, wraz ze stołami i ławkami niezbędnymi do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Pod altaną wykonano utwardzenie terenu z kostki betonowej.

Koszt budowy punktu dydaktycznego wyniósł: 87 121,27 zł

Zadanie dofinansowane jest ze środków WFOŚIGW w Łodzi w formie dotacji w wysokości: 60 000,00 zł

 

www.wfośigw.lodz.pl                                                 www.zainwestujwekologie.pl

 

"Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalska Wola i Biskupia Wola wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Czarnocin"

15 czerwca 2023
Przejdź do - "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalska Wola i Biskupia Wola wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Czarnocin"

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Czarnocinie.

Realizacja całej inwestycji obejmuje wykonanie następujących zadań:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalska Wola - która obejmuje budowę odcinka kanalizacji grawitacyjnej o długości 896,80m, kanalizacji ciśnieniowej o długości 422,02m, budowę 1 przepompowni ścieków, budowę 12 przyłączeń do sieci kanalizacyjnej.
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Biskupia Wola – obejmuje budowę odcinka kanalizacji grawitacyjnej o długości 1 548,59 m, kanalizacji ciśnieniowej o długości 1 405,02m, budowę 1 przepompowni ścieków, oraz budowę 31 przyłączeń do sieci kanalizacyjnej.
  3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnocinie. W ramach przebudowy zakładane jest zwiększenie przepustowości do średniej przepustowość dobowej wynoszącej 595,6 m3/dobę, oraz osiągnięcie rocznego przepływu maxymalnego w wysokości 206 444 m³/rok. Oczyszczalnia przyjmować będzie ścieki dowożone taborem asenizacyjnym; ścieki przemysłowe, oraz ścieki z gospodarstw jednorodzinnych. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Czarnocin realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Koszt inwestycji po podpisaniu umów z Wykonawcami: 19 698 533,44 zł

Inwestycja dofinansowana jest ze środków WFOŚiGW w Łodzi:

- w formie dotacji w kwocie:          597 764,00 zł.

- w formie pożyczki w kwocie:    1 394 787,00 zł.

Dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 13 300 000,00zł

 

www.zainwestujwekologie.pl                   www.wfosigw.lodz.pl 

Program Czyste Powietrze na terenie Gminy Czarnocin w liczbach

13 stycznia 2023

SOŁECTWA NA PLUS 2022 w Gminie Czarnocin

30 grudnia 2022

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-14
Data publikacji:2016-01-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Zielonka
Liczba odwiedzin:16002