Budżet Gminy na 2019r. uchwalony

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 stycznia 2019

Na trzeciej z kolei Sesji Rady Gminy Czarnocin odbywającej się jeszcze w ubiegłym roku radni zajęli się m.in. dyskusją i podjęciem uchwał ws. budżetu gminy na rok 2019 oraz uchwałami dotyczącymi funkcjonowania nowo wybudowanego targowiska gminnego „Mój Rynek." Nowy uchwalony jednogłośnie przez radnych budżet gminy na rok 2019 to kwota 20 737 792,00 zł a dużą część tej kwoty stanowić będą wydatki inwestycyjne. Projekt uchwały został przygotowany przez Wójta Romana Miksę we współpracy z Skarbnikiem Krystyną Lulą i pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz wszystkie komisje Rady Gminy Czarnocin.

Głównymi zadaniami zaplanowanymi do realizacji w 2019 roku jest dokończenie rozbudowy i przebudowy przedszkola w Czarnocinie, zakończenie  budowy chodnika w Biskupiej Woli, rozbudowa oświetlenia ulicznego w Szynczycach oraz dalsza modernizacja sal i świetlic OSP.

Rok 2019 to kolejne rozdanie środków z funduszu sołeckiego w ramach, którego również będą realizowane zadania inwestycyjne na łączna kwotę 293 796,00 zł. W poszczególnych sołectwach będą realizowane:

Bieżywody – zakup lekkiego samochodu strażackiego

Biskupia Wola – remont dachu sali OSP, zakup wyposażenia do kuchni oraz pieca CO

Budy Szynczyckie – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

Czarnocin I – remont pomieszczeń sanitarnych w OSP

Czarnocin II – wymiana lamp ulicznych na ledowe na ul. Głównej i Poniatowskiego oraz zakup krzesełek na boisko sportowe

Dalków – remont dużej sali w OSP

Grabina Wola – wymiana lamp na ledowe w oświetleniu ulicznym

Kalska Wola – wymiana lamp na ledowe w oświetleniu ulicznym

Rzepki – przygotowanie dokumentacji pod remont sali OSP oraz budowę miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych

Szynczyce – doposażenie świetlicy wiejskiej i wymiana lamp na ledowe w oświetleniu ulicznym

Tychów – doposażenie samochodu strażackiego i sali OSP oraz remont zaplecza kuchennego

Wola Kutowa – zakup kosiarki spalinowej i wyposażenia sali OSP

Zamość – remont sali OSP

Zawodzie – naprawa oświetlenia na boisku szkolnym, organizacja pikniku rodzinnego

Dużą część budżetu gminy pochłania realizacja tzw. zadań własnych gminy tj, pomoc społeczna, oświata, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W 2019 r. na różne formy pomocy społecznej przeznaczono łącznie 5 365 097,00 zł a na oświatę i wychowanie przedszkolne zarezerwowane zostały środki w kwocie 5 948 351,00 zł bez inwestycji. Wydatki związane z dostarczaniem wody, odbiorem ścieków komunalnych oraz gospodarką śmieciową powinny zamknąć się kwotą 1 691 600,00 zł. Przewidziano również środki na realizację Programu Usuwania Azbestu, Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Odpowiednie środki zostały zarezerwowane na wydatki związane z współpracą z Kołami Gospodyń, jednostkami OSP oraz realizacją zadań w zakresie kultury i sportu. Plan finansowy zaplanowany w budżecie gminy Czarnocin oraz jego ostateczna wartość nie jest oczywiście sztywna i mam nadzieję, że w trakcie całego roku środki finansowe, którymi będziemy dysponować ulegną zwiększeniu poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych – mówi Wójt  Roman Miksa. Będzie to kolejny rok, w którym będziemy kontynuować inwestowanie w rozwój  infrastruktury i poprawę życia naszych mieszkańców o czym świadczy przeznaczenie  już  w tym momencie około 17% wartości całego budżetu na inwestycje. W tym roku będziemy chcieli również znaleźć środki na przygotowanie dokumentacji na remonty dróg gminnych i powiatowych tak aby w przyszłości skorzystać z środków rządowego programu na modernizację dróg.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-08
Data publikacji:2019-01-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Krych
Liczba odwiedzin:464