III przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 sierpnia 2017

Wójt Gminy Czarnocin
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w budynku zlokalizowanym przy ul. Juliusza Poniatowskiego 1 w Czarnocinie

1) Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest najem nieruchomości-lokalu użytkowego o pow. 263,12m² położonego w pawilonie handlowym w Czarnocinie przy ul. Juliusza Poniatowskiego 1 (lokal stanowiący część zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1737/2 o pow. 0,85ha, obręb Czarnocin, gmina Czarnocin, stanowiącej własność Gminy Czarnocin, zapisanej w księdze wieczystej nr PT1P/00092202/3).
Lokal przeznaczony jest do najmu na okres do trzech lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej bądź usługowej. Składa się z trzech pomieszczeń: pomieszczenia głównego, pomieszczenia magazynowego oraz zaplecza. Lokal połączony przez linię kablową do sieci elektroenergetycznej, zasilany w wodę z sieci wodociągowej, skanalizowany.
2) Wysokość opłaty z tytułu najmu:
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 1.500,00zł netto plus podatek VAT według obowiązującej stawki. Czynsz płatny miesięcznie do ostatniego dnia danego miesiąca. Waloryzacja czynszu w okresach corocznych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS.
3) Termin, miejsce i wynik poprzednich przetargów:
- dnia 30 marca 2017 roku odbył się I ustny przetarg nieograniczony, który z powodu braku wpłaty wadium w wyznaczonym terminie, zakończył się wynikiem negatywnym;
- dnia 22 czerwca 2017 roku odbył się II ustny przetarg nieograniczony, który również z powodu braku wpłaty wadium w wyznaczonym terminie, zakończył się wynikiem negatywnym.
4) Termin i miejsce przetargu: dnia 03 października 2017 roku o godz. 10.00 w pok. nr 12 Urzędu Gminy Czarnocin ul. Główna 142, 97-318 Czarnocin.
5) Udział w przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej. Do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki.
Wadium w kwocie 400,00zł musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Czarnocin prowadzonym w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim Filia w Czarnocinie nr konta 20 8985 0004 0080 0806 4389 0005, w terminie do dnia 29 września 2017 r. włącznie, przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.
6) Skutki uchylania się od zawarcia umowy najmu:
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny najmu nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy przepada na rzecz Gminy.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wypełnić oświadczenie o zwrocie wadium, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnocin.
7) Informacje o przetargu
Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Czarnocin lub telefonicznie (044) 6165169, (044)6165117.
Czarnocin, dnia 30 sierpnia 2017 roku

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-08-31
Data publikacji:2017-08-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Stępień
Liczba odwiedzin:1571