Ogromne inwestycje w Gminie Czarnocin w 2024r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 listopada 2023

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych art.238 wójt, burmistrz, prezydent miasta jest zobowiązany przedłożyć do 15 listopada roku poprzedzającego projekt budżetu na rok kolejny rok. Projekt jest przedkładany organowi stanowiącemu czyli Radzie Gminy oraz w celu zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Zgodnie z przepisami jak co roku Wójt Gminy Czarnocin Roman Miksa przedłożył projekt budżetu przygotowany wspólnie ze Skarbnikiem Krystyną Lula. Kwota budżetu po stronie wydatków wynosi 46 322 143,00 zł z czego wydatki bieżące wynoszą 22 211 715,00 zł a wydatki majątkowe – inwestycyjne to rekordowa kwota 24 322 143,00 zł. Na wydatki bieżące składają się głównie koszty funkcjonowania oświaty, opieki społecznej, biblioteki oraz centrum kultury ale także zaopatrzenie wodę i odprowadzenie  ścieków, utrzymanie dróg, funkcjonowanie urzędu oraz wiele innych składników. Rok 2024 podobnie jak 2023 będzie rekordowym pod względem inwestycji gdyż wartość inwestycji już w projekcie budżetu wyniesie ponad 52% wszystkich wydatków gminy.

Co już na starcie roku zaplanowano do realizacji?

Wśród  wielu zadań znalazły się min.:

- budowa ciągu pieszego w m. Budy Szynczyckie,

- przebudowa drogi gminnej G21 w Grabinej Woli oraz G37 w Zamościu Kolonii,

- budowa i przebudowa dróg gminnych na osiedlu przy zbiorniku wodnym w Czarnocinie,

- budowa i przebudowa ul. Reymonta w Czarnocinie oraz drogi G7w Kalskiej Woli,

- poprawa warunków turystycznych na terenie Gminy Czarnocin – budowa terenu rekreacyjnego
 nad zbiornikiem wodnym w Czarnocinie,

- rozbudowa budynku garażowego w Grabinej Woli – dokumentacja projektowa,

- modernizacja placu zabaw przy ZSP w Czarnocinie – teren dla Klubu Malucha,

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnocinie,

- przebudowa PSZOK-u w Czarnocinie – budowa wagi i dróg dojazdowych,

- budowa oświetlenia ulicznego w m Tychów-Abram – dokumentacja projektowa,

- rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Rzepki na świetlicę wiejską,

- dotacja celowa dla parafii w Czarnocinie na zadanie: Remont elewacji oraz naprawa i malowanie tynków wewnątrz kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Czarnocinie,

- prace konserwatorskie przy XIXw. dworze w Szynczycach (szkoła podstawowa) – wymiana stolarki.

Gmina planuje i będzie czynić starania o środki zewnętrzne na realizację również:

- budowy- przebudowy ul. Ogrodowej,

- wyposażenia sali widowiskowej w GCK,

- remontu pracowni komputerowej w SP w Czarnocinie,

- remontu podłoża i wymianę wykładzin na korytarzu i w 2 pracowniach w SP w Czarnocinie,

- modernizacji oświetlenia na LED w szkołach.

 

Będzie to kolejny rok gdzie mam nadzieję zrealizujemy potężne inwestycje, które wymiernie wpłyną na jakość życia naszych mieszkańców. Mam też świadomość, że potrzeb jest jeszcze wiele, choćby w zakresie dróg, rozbudowy kanalizacji, termomodernizacji obiektów czy modernizacji sieci wodociągowej i na pewno będziemy w trakcie roku czynić starania o pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych, aby dalej zaspakajać te potrzeby – powiedział podsumowując Wójt Roman Miksa.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-11-14
Data publikacji:2023-11-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Popek
Liczba odwiedzin:288