Dobry klimat w Czarnocinie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 października 2021

Gmina Czarnocin zakupiła czujnik jakości powietrza wraz tablicą LED. Czujnik mierzy zawartość w powietrzu pyłów: PM 1, PM 2,5 PM 10 oraz mierzy parametry meteorologiczne powietrza: temperaturę, wilgotność oraz ciśnienie atmosferyczne. Wyniki tych pomiarów wyświetlane są na tablicy zamontowanej nad wejściem głównym do budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie

Wyniki pomiarów jakości zamieszczane są również na stronie internetowej www.looko2.pl (w zakładce: Mapa Czujników), gdzie można zaobserwować jak jakość powietrza w Czarnocinie wygląda na tle innych miejsc w Polsce. Po wybraniu na mapie naszego czujnika prezentowane są wyniki pomiarów z ostatnich 24 godzin. Użytkownicy smartfonów mogą pobrać aplikację na telefon KANAREK, w której są prezentowane wyniki pomiarów z czujnika w Czarnocinie.

Ponadto na  stronie internetowej www.czarnocin.pl  pod menu z prawej strony zamieszczono widżet, którego kolor informuje o jakości powietrza oraz prezentowane są wyniki pomiarów zawartości pyłów PM.

Czujnik jakości powietrza został zakupiony ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach promocji Programu Priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”, którego partnerem jest Gmina Czarnocin. W ramach partnerstwa w urzędzie funkcjonuje punkt konsultacyjny.

 

www.wfośigw.lodz.pl                                                          www.zainwestujwekologie.pl

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-10-12
Data publikacji:2021-10-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Popek
Liczba odwiedzin:85