Wójt Gminy Czarnocin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Szynczyce, gmina Czarnocin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lipca 2019

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust.1 i 2, art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).oraz § 3-6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz.1490) Wójt Gminy Czarnocin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Szynczyce, gmina Czarnocin.

 

 

Nr działki

Pow.

( ha)

Nr księgi

wieczystej

 

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie w planie

zagospodarowania

przestrzennego

 Cena

wywoławcza

 brutto ( zł )

Wadium

w zł

1.

 351/3

0,1205ha

PT1P /00062705/0

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Szynczyce, gmina Czarnocin. Położona przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się domy jednorodzinne.

W pobliżu nieruchomości przebiegają sieci: energetyczna i wodociągowa.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Wg zapisu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – strefa zabudowy zagrodowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

37.053,75 zł

3.000,-

2.

351/4

0,1206ha

PT1P /00062705/0

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Szynczyce, gmina Czarnocin. Położona przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się domy jednorodzinne.

W pobliżu nieruchomości przebiegają sieci: energetyczna i wodociągowa.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Wg zapisu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – strefa zabudowy zagrodowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

37.084,50 zł

3.000,-

3.

351/5

0,1206ha

PT1P /00062705/0

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Szynczyce, gmina Czarnocin. Położona przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się domy jednorodzinne.

W pobliżu nieruchomości przebiegają sieci: energetyczna i wodociągowa.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Wg zapisu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – strefa zabudowy zagrodowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

37.084,50 zł

3.000,-

 

        

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.

Na wskazaną powyżej nieruchomość dnia 13 czerwca 2019 roku o godz. 10oo  odbył się I ustny przetarg nieograniczony w pok. Nr 12 Urzędu Gminy Czarnocin przy ul. Główna 142, 97-318 Czarnocin. Z powodu niewpłacenia wadium, zakończył się on wynikiem negatywnym.

II Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu  22 sierpnia 2019r. (czwartek) o godz. 12oo pok. Nr 17 Urzędu Gminy Czarnocin ul. Główna 142.

Wadium wymienione wyżej musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Czarnocin prowadzonym w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim Filia w Czarnocinie Nr konta 20 8985 0004 0080 0806 4389 0005 do dnia  19 sierpnia 2019 roku włącznie, przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju Nr 15 Urzędu Gminy Czarnocin bądź pod numerem telefonu (44)6165169, , a także na stronie internetowej http://czarnocin.bip.gov.pl/

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wypełnić oświadczenie o zwrocie wadium, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnocin.

 

Czarnocin, dnia 18.07.2019r.

 

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-18
Data publikacji:2019-07-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Krych
Liczba odwiedzin:516