Wójt Gminy Czarnocin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szynczycach, obręb Czarnocin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lipca 2019

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust.1 i 2, art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 3-6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz U. z 2014r. poz.1490) Wójt Gminy Czarnocin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szynczycach, obręb Czarnocin

Nr działki

Pow.

( ha)

Nr księgi

wieczystej

 

 

              Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie w planie

zagospodarowania

przestrzennego

 Cena

wywoławcza

 brutto ( zł )

Wadium

w zł

 132

0,15

PT1P/00062705/0

Działka w kształcie wydłużonego trapezu prostokątnego, dłuższym bokiem przylegającym do drogi powiatowej, porośnięta trawą.

Sąsiedztwo nieruchomości:

-od strony północnej-nieruchomość częściowo użytkowana jak grunt orny, na obrzeżach działki, a w środkowej części znajduje się sadzawka

-od strony wschodniej-tereny podmokłe z sadzawkami

-od strony południowej-droga powiatowa, tereny niezabudowane i zabudowane pod zabudowę zagrodową, droga gruntowa od miejscowości Szynczyce

-od strony zachodniej-droga gruntowa do pól, zabudowa zagrodowa

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej poprzez drogę gruntową.

Brak infrastruktury technicznej, ale nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym: w energię elektryczną, wodę z wodociągu wiejskiego.                 

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Według zapisu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie łąk i dolin rzek i cieków wodnych, częściowo w ciągu ekologicznym

  4959,36  zł

 500 zł

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.

 

I Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 10oo pok. Nr 12 Urzędu Gminy Czarnocin ul. Główna 142, 97-318 Czarnocin.

Wadium wymienione wyżej musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Czarnocin prowadzonym w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim Filia w Czarnocinie Nr konta 20 8985 0004 0080 0806 4389 0005 do dnia 31 lipca 2019r. włącznie, przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wypełnić oświadczenie o zwrocie wadium, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnocin.

 Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju Nr 15 Urzędu Gminy Czarnocin lub telefonicznie (44) 616-51-69.

 

Czarnocin, dnia 2019-07-01

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-01
Data publikacji:2019-07-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Krych
Liczba odwiedzin:577