Informacja dotycząca realizacji projektu „Super przedszkole – Czarnocin dba o Maluchy”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja dotycząca realizacji projektu „Super przedszkole – Czarnocin dba o Maluchy”

Projekt współfinansowany: ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Priorytet: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji

Poddziałanie: XI.1.1 Edukacja przedszkolna

Wartość dofinansowania: 222 169,13 zł

Wkład własny Gminy Czarnocin: 39 206,32 zł

 

5 czerwca 2017r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu: Super przedszkole – Czarnocin dba o Maluchy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pomiędzy Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Artura Bagieńskiego – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego oraz Joannę Skrzydlewską – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego a Gminą Czarnocin reprezentowaną przez Romana Miksę – Wójta Gminy Czarnocin.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.07.2017r. do 31.08.2018r. i obejmuje stworzenie 25 miejsc wychowania przedszkolnego i rozszerzenia oferty Przedszkola Samorządu Gminy w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Czarnocinie o 250 godzin dodatkowych zajęć wspierających rozwój dzieci i zwiększających ich szanse edukacyjne oraz rozwijające kluczowe kompetencje i właściwe umiejętności.

W ramach projektu nastąpi:

  1. utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Samorządu Gminy w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Czarnocinie poprzez adaptacje pomieszczeń i zakup mebli,
  2. zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych,
  3. przeprowadzenie łącznie 250 godz. dodatkowych zajęć : teatralnych, plastycznych, logopedycznych, oraz z rytmiki i z języka angielskiego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-06-05
Data publikacji:2017-06-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Stępień
Liczba odwiedzin:1354