Jesteś tutaj: Start / Informator rolnika


Informator rolnika

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

6 czerwca 2018

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Delegatura Piotrków Tryb. ul. Dworska 13, 97-300 Piotrków Tryb.

tel. (44) 646 73 54, fax. (44) 646 68 62

e-mail: d-piotrkow-trybunalski@piorin.gov.pl

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

List Prezesa KRUS

6 czerwca 2018
Przejdź do - List Prezesa KRUS

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi przypomina:

16 kwietnia 2018
 • Uprawa bulw ziemniaków w Polsce oraz przemieszczanie ich wewnątrz Unii Europejskiej może być prowadzona wyłącznie przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

  Ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane do innych państw członkowskich UE, jeśli:

 • Wszystkie ziemniaki w miejscu produkcji, z którego pochodzą przemieszczane bulwy, zostały przebadane przez wojewódzkiego inspektora
  i uznane za wolne od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus - Cms (bakterioza pierścieniowa ziemniaka).
 • Ziemniaki pochodzące z miejsc produkcji, w których wysadzone zostały jedynie sadzeniaki kwalifikowane lub ziemniaki badane na obecność bakterii Cms i uznane za wolne, będą mogły być wysyłane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej po przeprowadzeniu badań jedynie wysyłanych partii.
 • Do każdego opakowania bulw ziemniaków musi być dołączony numer wpisu do tego rejestru producenta i dystrybutora .
 • Ziemniaki przemieszczane do innych krajów Unii Europejskiej, muszą być zaopatrzone również w „Zaświadczenie potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter michiganensis sepedonicus (bakterioza pierścieniowa ziemniaka)” wydane przez wojewódzkiego inspektora.

Dodatkowo ziemniaki wprowadzane na teren Słowacji muszą być zaopatrzone w dokument poświadczający, że producent lub sprzedawca przedmiotowych ziemniaków został wpisany do rejestru przedsiębiorców.

 • Ziemniaki przemieszczane do krajów trzecich, muszą spełniać wymogi kraju przeznaczenia i być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, wydawane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 • Kto wprowadza do obrotu lub przemieszcza bulwy ziemniaków bez oznakowania i/lub zaświadczenia podlega karze grzywny.
 • Wprowadzanie do obrotu lub przemieszczanie bulw ziemniaka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wpisu do rejestru przedsiębiorców skutkuje, zgodnie z art. 108 ust.1 pkt 3) ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2138), naliczeniem opłaty sankcyjnej w wysokości 2 270 zł.

 

Bliższych informacji udziela Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, ul. Siewna 13a, tel. 042 633-99-72 ,  611-66-60,  Delegatura Piotrków Tryb. ul. Dworska 13, tel. 044 646-68-62; Delegatura Sieradz, ul. POW 29, tel. 043 827-11-27; Delegatura Skierniewice, ul. M. Rataja 9, tel. 046 833-64-16 lub najbliższa jednostka WIORiN. Wykaz wszystkich jednostek na stronie www.piorin.gov.pl

                                                                                                                                    Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

 

                                                                                                                                                                        Andrzej Kwiatkowski

Ulotka : Produkcja rolna bez pozostałości środków ochrony roślin

10 kwietnia 2018
Przejdź do - Ulotka : Produkcja rolna bez pozostałości środków ochrony roślin

Odstrzał dzików

10 kwietnia 2018

Rozporządzenie nr 3/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego.

Ulotka informacyjna

10 kwietnia 2018

Ulotka informacyjna przypominająca o obowiązkach ciążących na lekarza weterynarii i hodowcach zwierząt gospodarskich oraz wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadmiernego i nierozważnego stosowania antybiotyków u zwierząt.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Stępień
Liczba odwiedzin:10212