Jesteś tutaj: Start / Informator rolnika


Informator rolnika

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi przypomina:

16 kwietnia 2018
 • Uprawa bulw ziemniaków w Polsce oraz przemieszczanie ich wewnątrz Unii Europejskiej może być prowadzona wyłącznie przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

  Ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane do innych państw członkowskich UE, jeśli:

 • Wszystkie ziemniaki w miejscu produkcji, z którego pochodzą przemieszczane bulwy, zostały przebadane przez wojewódzkiego inspektora
  i uznane za wolne od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus - Cms (bakterioza pierścieniowa ziemniaka).
 • Ziemniaki pochodzące z miejsc produkcji, w których wysadzone zostały jedynie sadzeniaki kwalifikowane lub ziemniaki badane na obecność bakterii Cms i uznane za wolne, będą mogły być wysyłane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej po przeprowadzeniu badań jedynie wysyłanych partii.
 • Do każdego opakowania bulw ziemniaków musi być dołączony numer wpisu do tego rejestru producenta i dystrybutora .
 • Ziemniaki przemieszczane do innych krajów Unii Europejskiej, muszą być zaopatrzone również w „Zaświadczenie potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter michiganensis sepedonicus (bakterioza pierścieniowa ziemniaka)” wydane przez wojewódzkiego inspektora.

Dodatkowo ziemniaki wprowadzane na teren Słowacji muszą być zaopatrzone w dokument poświadczający, że producent lub sprzedawca przedmiotowych ziemniaków został wpisany do rejestru przedsiębiorców.

 • Ziemniaki przemieszczane do krajów trzecich, muszą spełniać wymogi kraju przeznaczenia i być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, wydawane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 • Kto wprowadza do obrotu lub przemieszcza bulwy ziemniaków bez oznakowania i/lub zaświadczenia podlega karze grzywny.
 • Wprowadzanie do obrotu lub przemieszczanie bulw ziemniaka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wpisu do rejestru przedsiębiorców skutkuje, zgodnie z art. 108 ust.1 pkt 3) ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2138), naliczeniem opłaty sankcyjnej w wysokości 2 270 zł.

 

Bliższych informacji udziela Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, ul. Siewna 13a, tel. 042 633-99-72 ,  611-66-60,  Delegatura Piotrków Tryb. ul. Dworska 13, tel. 044 646-68-62; Delegatura Sieradz, ul. POW 29, tel. 043 827-11-27; Delegatura Skierniewice, ul. M. Rataja 9, tel. 046 833-64-16 lub najbliższa jednostka WIORiN. Wykaz wszystkich jednostek na stronie www.piorin.gov.pl

                                                                                                                                    Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

 

                                                                                                                                                                        Andrzej Kwiatkowski

Ulotka : Produkcja rolna bez pozostałości środków ochrony roślin

10 kwietnia 2018
Przejdź do - Ulotka : Produkcja rolna bez pozostałości środków ochrony roślin

Odstrzał dzików

10 kwietnia 2018

Rozporządzenie nr 3/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego.

Ulotka informacyjna

10 kwietnia 2018

Ulotka informacyjna przypominająca o obowiązkach ciążących na lekarza weterynarii i hodowcach zwierząt gospodarskich oraz wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadmiernego i nierozważnego stosowania antybiotyków u zwierząt.

Uwaga! producenci tytoniu

2 marca 2018

Biuro Powiatowe ARiMR w Piotrkowie Trybunalskim przypomina, że termin na złożenie Oświadczenia o braku zmian w kampanii 2018 upływa w dniu 14 marca.

2 marca 2018

Oświadczenie może złożyć rolnik, który:

w 2017 r. ubiegał się wyłącznie o:

  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową,
  • płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu,
  • płatność do owiec, płatność do kóz,
  • płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020),
Czytaj więcej o: Biuro Powiatowe ARiMR w Piotrkowie Trybunalskim przypomina, że termin na złożenie Oświadczenia o braku zmian w kampanii 2018 upływa w dniu 14 marca.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Stępień
Liczba odwiedzin:8045