Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

nasz kanał TV

Najnowsze aktualności

Artykuły

Kolejne 2 mln złotych na drogi w gminie Czarnocin

19 kwietnia 2024
Powiększ zdjęcie

Dziś 19 kwietnia Wójt Roman Miksa i Skarbnik Gminy Krystyna Lula podpisali umowę na przebudowę trzech kolejnych dróg gminnych. Będą to droga gminna G21 w Grabinej Woli, droga gminna G37 w Zamościu Kolonii i droga gminna G7 w Kalskiej Woli. Ogólna kwota dofinansowania wynosi łącznie 2 025 438 zł a zadania zgodnie z podpisanymi umowami muszą być zrealizowane do końca listopada bieżącego roku.

Czytaj więcej o: Kolejne 2 mln złotych na drogi w gminie Czarnocin

Prace nad zbiornikiem wodnym nie zwalniają tempa.

17 kwietnia 2024
Powiększ zdjęcie

To, że trwają prace nad realizacją zadania pn. ,, Poprawa warunków turystycznych na terenie Gminy Czarnocin” wiedzą już chyba wszyscy mieszkańcy Gminy Czarnocin i okolic, ale w ostatnim czasie  są jeszcze bardziej zaawansowane, tak aby już za nieco ponad miesiąc teren rekreacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych był gotowy do zabawy i miłego spędzania czasu. Wykonawca robót firma PPHU JONBUD Mariusz Jończyk prowadzi działania od rana do zmierzchu, aby zrealizować wszystkie zadania zawarte w umowie jak najszybciej.

Teraz pozostaje życzyć, aby miejsce nad zbiornikiem wodnym w Czarnocinie stało się punktem, w którym codziennie będzie tętniło życie, a śmiech dzieci bawiących się na szeregu zamontowanych atrakcji słychać było w całej gminie Czarnocin. Realizacja tego zadania została już zaplanowana w roku 2022, kiedy to gmina Czarnocin złożyła wniosek uzyskując dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. Wójt Roman Miksa pracuje intensywnie do końca swojej kadencji nadzorując osobiście wszystkie inwestycje, które są już rozpoczęte i realizowane jak również ogłaszając kolejne postępowania zamówień publicznych.

Czytaj więcej o: Prace nad zbiornikiem wodnym nie zwalniają tempa.

Wiosenny Rajd w Czarnocinie

17 kwietnia 2024
Powiększ zdjęcie

W minioną sobotę Szkolne Koło PTSM działające przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Czarnocinie we współpracy z Oddziałem Terenowym PTSM w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowało XXV Rajd pn. „Wiosna w Czarnocinie”. W rajdzie uczestniczyło 126 uczniów i 15 opiekunów ze Szkół Podstawowych w: Będkowie, Drużbicach, Brzustowie, Kleszczowie, Tomaszowie Mazowieckim, a także uczniowie z terenu naszej gminy ze szkół w Szynczycach i Czarnocinie. Spędzając ciekawy dzień uczestnicy rajdu udali się pod tablicę upamiętniającą „Akcję pod Czarnocinem” gdzie złożyli kwiaty oraz symboliczne znicze.  Następnie udali się na krótki spacer po obiekcie rekreacyjno- wypoczynkowym ,,RYBKÓWKA”. Organizatorzy przygotowali dla uczestników rajdu wiele konkursów takich jak: minikoszykówka, konkurs wiedzy o PTSM i Gminie Czarnocin, grę terenową, a także konkurs na wiosenne, ekologiczne nakrycie głowy.  Po zabawie organizatorzy zaprosili wszystkich na poczęstunek, a na zakończenie wręczyli uczniom atrakcyjne nagrody ufundowane przez lokalnych przedsiębiorców.

Organizatorzy XXV Rajdu „Wiosna w Czarnocinie”  na czele z opiekunem koła Panią Dorotą Sochą serdecznie dziękują Gminie Czarnocin oraz wszystkim podmiotom tj. Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnocinie, Radzie Rodziców przy ZSP w Czarnocinie, Powiatowemu Bankowi Spółdzielczemu w Czarnocinie oraz lokalnym przedsiębiorcom: AGRO Kocięba, MILKPOL, Invest- Rol, Sklep spożywczy ,,Witaj”, Cukiernia Zamość, Święcicki Zdrój oraz Sklep papierniczo- zabawkarski z Będkowa za wsparcie i pomoc w organizacji tegorocznego Rajdu

Czytaj więcej o: Wiosenny Rajd w Czarnocinie

,,Gmina Czarnocin wczoraj i dziś”

9 kwietnia 2024
Powiększ zdjęcie

Jednostka OSP w Tychowie, na czele z prezesem Jarosławem Wójcikem pokazując kolejny raz z jakim zaangażowaniem działa nie tylko dla swojej miejscowości, ale dla całej Gminy Czarnocin złożyła wniosek do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ,,BUD-UJ RAZEM” o wydanie folderu informacyjnego pod nazwą ,,Gmina Czarnocin wczoraj i dziś”, którego celem miała być promocja i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego małej ojczyzny- Gminy Czarnocin. W skutek otrzymanego dofinansowania oraz wytężonej pracy wielu osób powstała publikacja zawierająca informację na temat historii gminy, jej nieustannego rozwoju, przynależności do Stowarzyszenia LGD BUD-UJ Razem oraz inwestycji zrealizowanych dzięki ich wsparciu,  działalności stowarzyszeń i zespołów funkcjonujących na terenie gminy oraz krótką wzmiankę  o miejscach godnych zobaczenia w Gminie Czarnocin. Folder dostępny jest bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców i można go pobrać w budynku Urzędu Gminy oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej. Został również przekazany do szkół podstawowych w Czarnocinie i Szynczycach, a wnioskodawcy będą go także wręczać mieszkańcom przybyłym na lokalne wydarzenia kulturalne organizowane na terenie gminy.

Czytaj więcej o: ,,Gmina Czarnocin wczoraj i dziś”

Wybory samorządowe w Gminie Czarnocin.

9 kwietnia 2024
Powiększ zdjęcie

Dnia 7 kwietnia odbyły się wybory samorządowe. Na mieszkańców Gminy Czarnocin czekało 6 lokali wyborczych w których mogli oddać swoje głosy.  Frekwencja w Gminie Czarnocin wyniosła 65,37 %, co było drugą największą w całym powiecie.  Zgodnie z wyborem mieszkańców funkcję Wójta Gminy obejmie Pan Mariusz Kozub, który będzie współpracował z 15 osobową Radą Gminy Czarnocin w składzie: Anna Król- Pospieszny, Anna Bełdowska, Karolina Kruk- Manikowska, Wojciech Siciński, Ewelina Pytel- Domańska, Agnieszka Simura, Kinga Kacperska, Adam Grzegorek, Mariusz Smyczek, Karolina Molenda, Anna Gumola, Piotr Frydrych, Jarosław Wójcik, Renata Bąk oraz Krzysztof Kisiel. Gratulujemy wszystkim osobom, którym w niedzielnych wyborach powierzono tak odpowiedzialne stanowiska oraz życzymy siły i powodzenia w realizacji zamierzonych celów i planów.

W tym miejscu należą się szczególne podziękowania osobom dotąd piastującym najwyższe funkcje w samorządzie Gminy Czarnocin Wójtowi Romanowi Miksie oraz obecnej Radzie Gminy Czarnocin. To dzięki ich decyzjom, ciężkiej pracy, zaangażowaniu oraz uporowi w realizacji założonych sobie celów przez czas sprawowania swoich funkcji Gmina Czarnocin przeszła niesamowitą metamorfozę. W ciągu ostatnich kilu lat zostało zrealizowanych wiele inwestycji oraz innych zadań w różnych dziedzinach życia społecznego, które służą i będą służyć mieszkańcom przez kolejne lata. Dziękujemy Państwu za wszystko co zrobiliście dla Gminy Czarnocin.

Czytaj więcej o: Wybory samorządowe w Gminie Czarnocin.

Przedszkolaki w fascynującym świecie owadów

9 kwietnia 2024
Powiększ zdjęcie

To, że w Ekosferze nie ma czasu na nudę wiedzą już wszyscy mieszkańcy Gminy Czarnocin, a dziś zadbały o to przedszkolaki z ZSP w Czarnocinie, które przebyły na warsztaty, aby poznać fascynujący świat owadów. Celem przeprowadzonych zajęć, w których udział wzięło prawie 150 najmłodszych mieszkańców Gminy Czarnocin było wprowadzenie w świat owadów. Dzieci zobaczyły jak wielka jest różnorodność tego gatunku, poznały ich rolę w ekosystemie oraz ich znaczenie dla człowieka. Dodatkowo dzieci zapoznały cechy fizyczne owadów oraz ich unikalne zachowania. Po zgromadzonych przedszkolakach można było dostrzec ciekawość i zachwyt nad światem przyrody. Warsztaty na początku wprowadziły wszystkich w świat owadów, po czym przyszło miejsce na twórcze działania edukacyjno- plastyczne w których można było dostrzec niezwykłe zaangażowanie każdego z uczestników. Na zakończenie każdy otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek. Mamy nadzieję, że warsztaty na długo zapadną w pamięć wszystkich uczestników, a dzieci przekazaną wiedzą podzielą się z najbliższymi w swoich domach.

Czytaj więcej o: Przedszkolaki w fascynującym świecie owadów