Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.Sport

ROK 2015

ZARZĄDZENIE NR 41/2014 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 18 września 2014 r. w sprawie formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu programu współpracy Gminy Czarnocin z tymi radami, organizacjami i podmiotami w 2015 r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

PROJEKT  PROGRAMU współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

Protokół z konsultacji Z OPP Z DN. 03.10.2014 r.

Uchwała nr XXX2092014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi.

Zarządzenie i  ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez OPP.

ZARZĄDZENIE ORAZ REGULAMIN PRAC komisji konkursowej.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-19
Data publikacji:2015-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6840