Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.Gospodarka Gminy

Bezpośrednie sąsiedztwo gminy z aglomeracją łódzką i piotrkowską powoduje, że znaczna grupa mieszkańców dojeżdża do pracy w zakładach, przedsiębiorstwach i urzędach w Łodzi, Piotrkowie Tryb., Koluszkach i Tomaszowie Maz.

Na terenie gminy znajduje się kilka dość dużych zakładów produkcyjno-usługowych, które także zapewniają zatrudnienie tutejszej społeczności: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe spółka z o. o „Milkpol” zajmujące się skupem i przetwórstwem mleka, Firma „AGRO – Bogdan Kocięba” zajmująca się produkcją i handlem artykułów rolnych na szeroką skalę, czy Ubojnia Trzody Chlewnej i Bydła – Roman Maciejek. Istnieją tu także drobne zakłady rzemieślnicze i punkty usługowo – handlowe o różnych branżach: murarstwo, stolarstwo, ślusarstwo, krawiectwo. Wiele osób zajmuje się handlem, na co duży wpływ ma bliskość takich ośrodków jak Tuszyn, Rzgów czy Łódź. Strukturę zatrudnienia w gminie charakteryzuje wysoki udział zatrudnienia w edukacji – 31,3%, co wynika ze znacznej liczby szkół funkcjonujących na terenie gminy (obecnie są to dwie szkoły podstawowe, gimnazjum i Zespół Szkół Rolniczych).

Podstawą gospodarki pozostaje jednak rolnictwo. Ogółem na terenie gminy znajduje się ok. 770 indywidualnych gospodarstw rolnych, które zajmują ok. 87% powierzchni gminy. Dominują gospodarstwa średniej wielkości (5-10 ha), które łącznie obejmują prawie 50% powierzchni użytków rolnych, 28% zajmują gospodarstwa duże, tj. o powierzchni powyżej 10 ha.

Około 92% gospodarstw prowadzi wyłącznie działalność rolniczą, z czego 85% produkuje głównie na rynek, natomiast około 2% wyłącznie na własne potrzeby. Oznacza to, że gospodarstwa rolne dla większości użytkowników stanowią ważne źródło przychodów. Z ogólnej liczby gospodarstw około 7% prowadzi działalność rolną i działalność pozarolniczą.

Niewątpliwą szansę rozwoju rolnictwa w gminie Czarnocin daje rosnące zapotrzebowanie na dobrej jakości produkty rolne. Pojawiające się próby organizacji form dystrybucji mogą zwiększyć możliwości zbytu produktów rolnych.

Położenie gminy w niedużej odległości od ośrodków miejskich takich jak Łódź, Piotrków Tryb. czy Tomaszów Maz. może otworzyć pewne możliwości zbytu dla atrakcyjnych, ekologicznych artykułów rolnych wywodzących się z Czarnocina i okolic.

W gminie Czarnocin jest ponad 70 km wodociągów, co świadczy o tym, że cała gmina została zwodociągowana. W samym Czarnocinie jest 8 km kanalizacji podłączonej do oczyszczalni ścieków, ponadto sieć kanalizacyjna funkcjonuje też w miejscowości Zamość.

Ważniejsze wykonane zadania inwestycyjno – gospodarcze to:

Plany rozwoju Gminy związane są z pozyskiwaniem inwestorów w zakresie budowy nowych zakładów przemysłowych. Gmina będzie stwarzać korzystne warunki wszystkim, którzy zadeklarują chęć inwestowania na jej terenie.

Władze samorządowe przywiązują dużą wagę do problemów związanych z rozwojem infrastruktury na terenie gminy i spraw ochrony środowiska, starają się także kultywować rodzinne tradycje.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-19
Data publikacji:2015-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7395