Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.Informator rolnika

Artykuły

Trwa akcja liczenia dzików

30 października 2023
Przejdź do - Trwa akcja liczenia dzików

Wójt Gminy Czarnocin informuje o trwającej akcji liczenia dzików, która ma związek z zagrożeniem rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zleciło na podstawie umowy Instytutowi Technicznemu Wojsk Lotniczych (ITWL) realizację zadania identyfikacji i liczenia dzików za pomocą nowoczesnych zestawów składających się z pojazdów interwencyjnych oznakowanych logo ITWL oraz dronów (BSP AtraxASF i GDU S400).

Ze względu na potencjalne kierunkowe rozprzestrzenienie się afrykańskiego pomoru świń obszar wytypowany do liczenia populacji dzików w ramach ww.

zadania obejmuje obwody łowieckie zlokalizowane w woj. łódzkim, mazowieckim, opolskim i świętokrzyskim w następujących powiatach (wraz z

orientacyjnymi terminami oblotów):

1) województwo łódzkie:

 • powiat łódzki wschodni – październik;
 • powiat tomaszowski – październik;
 • powiat piotrkowski – październik/listopad;
 • powiat opoczyński – październik/listopad;
 • powiat radomszczański – listopad/grudzień;
 • powiat pajęczański – listopad/grudzień;
 • powiat wieluński – grudzień.

2) województwo mazowieckie:

 • powiat makowski – listopad;
 • powiat przasnyski – listopad.

3) województwo opolskie:

 • powiat kluczborski – grudzień;
 • powiat oleski – grudzień.

4) województwo świętokrzyskie:

 • powiat konecki – listopad;
 • powiat włoszczowski – listopad.

Płatność dla małych gospodarstw zamiast dopłat bezpośrednich

1 września 2023

Do końca sierpnia rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok i 2022 rok, mogą ubiegać się o płatność dla małych gospodarstw. Stawka ryczałtowa wynosi 225 euro/ha i nie może przekroczyć 1125 euro na gospodarstwo.

Oprócz płatności ryczałtowej rolnik otrzyma następujące dopłaty (o ile się o nie ubiegał):

 • przejściowe wsparcie krajowe (uzupełniającą płatność podstawową oraz płatność do tytoniu),
 • płatności ONW,
 • płatności ekologiczne,
 • płatności rolno -  środowiskowo - klimatyczne,
 • płatności zalesieniowe.

Natomiast ten, kto zdecyduje się ubiegać o płatność dla małych gospodarstw, nie otrzyma:

 • podstawowego wsparcia dochodów,
 • płatności redystrybucyjnej,
 • płatności dla młodych rolników,
 • płatności związanych z produkcją do upraw oraz zwierząt,
 • płatności w ramach ekoschematów.
Czytaj więcej o: Płatność dla małych gospodarstw zamiast dopłat bezpośrednich

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO – II TERMIN

1 sierpnia 2023

Wójt Gminy Czarnocin  informuje,

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.  złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz  z fakturami VAT (lub ich kopiami)  dokumentujące zakup oleju napędowego:
• w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła;
• w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

 • 2 zł1/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 2 zł2/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie
  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Komunikat dla rolników w zakresie możłiwości zgłaszania szkód rolniczych w wyniku suszy

21 lipca 2023
Przejdź do - Komunikat dla rolników w zakresie możłiwości zgłaszania szkód rolniczych w wyniku suszy

Pomoc w sektorze zbóż i nasion oleistych – 1 czerwca rusza nabór wniosków

12 czerwca 2023
Przejdź do - Pomoc w sektorze zbóż i nasion oleistych – 1 czerwca rusza nabór wniosków

Od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem ziarna z Ukrainy.  Pomoc można otrzymać do następujących gatunków: kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

 O przyznanie pomocy mogą się ubiegać rolnicy lub ich małżonkowie, którzy:

 • ponieśli straty gospodarcze spowodowane przez zwiększony przywóz zbóż i nasion oleistych z Ukrainy;
 • w roku 2022 złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, w którym deklarowali uprawę kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku;
 • posiadają nadany numer identyfikacyjny;
 • wyrazili zgodę na wymianę korespondencji za pomocą PUE ARiMR.

 Wsparciem objęte są również spółdzielnie produkcji rolnej albo spółdzielnie rolników. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od złożenia wniosku o pomoc do dnia wydania decyzji, pomoc może zostać przyznana także na wniosek jego małżonka.

 

Czytaj więcej o: Pomoc w sektorze zbóż i nasion oleistych – 1 czerwca rusza nabór wniosków

Badanie dotyczące gospodarstw rolnych na terenie całego kraju

12 czerwca 2023
Przejdź do - Badanie dotyczące gospodarstw rolnych na terenie całego kraju

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Stępień
Liczba odwiedzin:30640