Programy rządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

DOFINANSOWANIE DLA SOŁECTWA RZEPKI

1 czerwca 2017
Przejdź do - DOFINANSOWANIE DLA SOŁECTWA RZEPKI

W dniu 30 maja br. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa, pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Czytaj więcej o: DOFINANSOWANIE DLA SOŁECTWA RZEPKI

Spotkania z naturą - Edukacja Ekologiczna w Szkole Podstawowej w Szynczycach

21 grudnia 2016

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na mocy Uchwały Nr 1819/2016 Zarządu z dnia 22.09.2016 podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w formie dotacji na realizację Projektu pn.: "Spotkania z naturą - Edukacja Ekologiczna w Szkole Podstawowej w Szynczycach"

do kwoty: 12 700,00 zł

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnocin

31 sierpnia 2016

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w dniu 31.08.2016 r podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w formie dotacji na realizację zadania pn.: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnocin" do wysokości:
6.750,00 zł

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2016-2032

29 lipca 2016

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w dniu 12.05.2016 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w formie dotacji na realizację zadania pn. "Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2016-2032" do wysokości:
8.750,00 zł

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czarnocin - Bieżywody, gmina Czarnocin

12 lipca 2016

Gmina Czarnocin złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z prośbą o umorzenie części pożyczki na realizację zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tychów, gmina Czarnocin" z przeznaczeniem kwoty umorzenia na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czarnocin - Bieżywody, gmina Czarnocin"
Decyzją Rady Nadzorczej Nr 47/V/2016 z dnia 30.05.2016 r. Gmina Czarnocin otrzymała umorzenie ww. pożyczki w kwocie:

 223 494,82 zł

co stanowi dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czarnocin - Bieżywody, gmina Czarnocin"

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

12 lipca 2016

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dalków o długości 1531 m.
Gmina Czarnocin złożyła wniosek w sprawie przyznania środków z budżetu Województwa Łódzkiego  pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
Planowana modernizacja drogi ma na celu naprawę i ulepszenie dojazdu do gruntów rolnych rolników z terenu gminy Czarnocin.

Dofinansowanie: 73 860,00 zł

Obecnie trwa otarty konkurs ofert na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-14
Data publikacji:2016-01-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Zielonka
Liczba odwiedzin:9640