Rządowy program „Aktywna tablica”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 października 2017

Program „Aktywna tablica” będzie realizowany w latach 2017-2019. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych).

 

Gmina Czarnocin złożyła wniosek  w ramach Rządowego programu - „Aktywna tablica”.

L.p.

Nazwa szkoły

Kwota ogółem w zł

Wnioskowana kwota wsparcia finansowego

Zapewniona kwota wkładu własnego – wkład finansowy

1.

Szkoła Podstawowa w Szynczycach

17500,00

14000,00

3500,00

2.

 

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Czarnocinie

17500,00

14000,00

3500,00

Całkowita wartość dofinansowania – 28 000,00

Wkład własny finansowy                -    7 000,00

Całość zadania                                 -  35 000,00

 

Wyniki kwalifikacji szkół do udziału w Programie „Aktywna tablica” w 2017 r.

Wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego Programu "Aktywna tablica" – poz. 154 i 155 listy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-04
Data publikacji:2017-10-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Stępień
Liczba odwiedzin:1792