Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie

20 lipca 2015

Zespół usytuowany jest po północnej stronie drogi biegnącej z Czarnocina do Będkowa, na terenie ogrodzonego parku o rzucie zbliżonym do kwadratu. Na zespół składają się: szkoła, spichlerz, stodoła, wozownia i dom dyrektora oraz domy nauczycieli. Wzdłuż zachodniej krawędzi działki biegnie obsadzona starodrzewem aleja, od strony wschodniej znajduje się boisko sportowe, a od północy pola uprawne i sad.

W zachodniej części działki, na wydzielonej zielenią przestrzeni znajduje się budynek szkoły z kolistym gazonem na podjeździe od strony południowej. Główne wejście do budynku znajduje się w elewacji wschodniej.

Pozostałe zabudowania znajdują się we wschodniej części działki – zgrupowano je w zamkniętym układzie, wokół prostokątnego „dziedzińca” z trawnikiem w centrum. Budowlę obiektu szkolnego rozpoczęto w 1923 roku, a ukończono na początku 1924 roku. Następnie, w latach 1924-29, powstały kolejne budynki, m.in. dom dyrektora, stolarnia, stodoła, wozownia, spichlerz, dom dla nauczycieli.

Zaplecze dla szkoły stanowiło rozległe gospodarstwo, które podczas II wojny światowej dołączono do obszaru zabudowań. W czasie wojny całością administrowali Niemcy, korzystając z budynku szkoły jako magazynu żywności. W 1954 roku w południowej części parku wzniesiono nowy dom dyrektora, a na przełomie lat 50-tych i  60-tych XX w. w miejscu rozebranych budynków: stajni, chlewni i obory, powstał internat.

Park przyszkolny ma kształt prostokąta z wysuniętą na północ, aleją lipową. Można go podzielić na dwie części: starą (związaną z budynkiem szkoły i zabudowaniami gospodarczymi i związanym z nimi starym założeniem parkowym) oraz nową (związaną z internatem i nowym układem zieleni). Główne wejście do parku znajduje się od strony południowej, na wprost budynku szkoły. Przebiega tu główna oś kompozycji. Drugą, prostopadłą do tej, oś wyznacza linia łącząca szkołę z internatem.

Od strony wschodniej do szkoły prowadzi aleja klonowo-jesionowa, a od południa przylega do niej trawnik z okazałymi drzewami różnych gatunków, natomiast od północy skupisko białych topoli o imponujących rozmiarach. Na tyłach parku znajduje się punkt meteorologiczny. Najbardziej atrakcyjną częścią parku jest teren położony po lewej stronie od „starego” wejścia do parku. Rośnie tu dorodny starodrzew iglasto-liściasty, przylegający od zachodu do wspaniałej alei lipowej. Wzdłuż południowej granicy rośnie szpaler okazałych lip drobnolistnych, a przy bramie, z obu jej stron, dwa dęby czerwone.

Na uwagę zasługują też wspaniałe żywotniki rosnące wokół drogi otaczającej klomb przed szkołą.
Stan budynku szkoły, nowego domu dyrektora, domu nauczycieli, stolarni oraz stodoły można określić jako dobry. Stan pozostałych obiektów pozostawia wiele do życzenia, w przypadku wozowni widoczne są znaczne uszkodzenia tynków i mury są zawilgocone, podobna sytuacja dotyczy spichlerza.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie

    Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-07-20
Data publikacji:2015-07-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Zielonka
Liczba odwiedzin:6551