OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 września 2020

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust.1 i 2, art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 65)
oraz § 3 - 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz U. z 2014r. poz.1490) Wójt Gminy Czarnocin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Czarnocin, gmina Czarnocin.

 

Nr działki

Pow.

( ha)

Nr księgi

wieczystej

 

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie w planie

zagospodarowania

przestrzennego

 Cena

wywoławcza

 brutto ( zł )

Wadium

w zł

1.

 1779/1

0,3034ha

PT1P /00049610/0

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Czarnocin, gmina Czarnocin, nr dz. ewid. 1779/1, klasyfikacja gruntów RIIIa. Położona przy ul. Głównej o nawierzchni asfaltowej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne oraz handlowo - usługowe. Nieruchomość posiada dostęp do sieci uzbrojenia terenu. W pobliżu granic nieruchomości w pasie drogowym przebiegają sieci: energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie wytycznych studium oraz analizy urbanistycznej zabudowy w otoczeniu nieruchomości jest możliwe określenie dopuszczalnych parametrów zabudowy.

 

258.615,00,-

 

12.931,00,-

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 05 października 2020r. (poniedziałek) o godz. 10oo pok. nr 12 Urzędu Gminy Czarnocin ul. Główna 142. Wadium wymienione wyżej musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Czarnocin prowadzonym w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim Filia w Czarnocinie Nr konta 20 8985 0004 0080 0806 4389 0005 do dnia 25 września 2020 roku włącznie, przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę
od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 15 Urzędu Gminy Czarnocin bądź pod numerem telefonu 044/6165169,
a także na stronie internetowej http://czarnocin.bip.gov.pl/

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wypełnić oświadczenie o zwrocie wadium, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnocin.

 

Czarnocin, dnia 01.09.2020r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-01
Data publikacji:2020-09-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Kamila Ceranka
Liczba odwiedzin:815