Jesteś tutaj: Start
nasz kanał TV

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Inwestycje drogowe nie zwalniają

30 listopada 2021
Powiększ zdjęcie

Trwają prace przy przebudowie półkilometrowego odcinka drogi gminnej nr G20 w sołectwie Grabina Wola w Gminie Czarnocin. Mieszkańcy tego sołectwa od wielu lat zabiegali o przeznaczenie środków finansowych w budżecie gminy i remont złej jakości drogi. Gmina Czarnocin chcąc podjąć działania w tej kwestii musiała najpierw uregulować prawo własności pasa drogowego na rzecz gminy, a to zakończyło się pozytywnie poprzez procedurę zasiedzenia w grudniu 2020 r. Trwający obecnie remont jest prowadzony dzięki pozyskaniu środków finansowych w kwocie 142 080 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.  Całkowita wartość inwestycji realizowanej przez firmę ERBEDIM to 369 108 zł a termin zakończenia prac planowany jest na 15 grudnia bieżącego roku. Zakres prac przewiduje usunięcie kolizyjnych drzew, wykonanie podbudowy pod poszerzenie jezdni do 4,5m, położenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z masy bitumicznej, pobocza tłuczniowe po obydwu stronach jezdni oraz czyszczenie rowów. W poniedziałek 29 listopada zakres prac na budowie ocenili Przewodniczący RG Czarnocin Andrzej Krajewski i Wójt Gminy Roman Miksa.

Czytaj więcej o: Inwestycje drogowe nie zwalniają

Gmina otrzyma wsparcie z PEFRONU

30 listopada 2021

Gmina Czarnocin złożyła wniosek i otrzymała wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł IV. Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w celu łagodzenia skutków panującej w kraju epidemii COVID-19. Gmina  pozyskała na ten cel środki pieniężne w wysokości  92 400,00 zł. 

Czytaj więcej o: Gmina otrzyma wsparcie z PEFRONU

Podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego pt.: „Moja Ojczyzna”

30 listopada 2021
Powiększ zdjęcie

W dniu 25 listopada 2021 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pn.: „Moja Ojczyzna” organizowany przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czarnocinie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Czarnocinie z okazji 103. rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Celem konkursu było rozbudzenie inwencji twórczej i kreatywności oraz edukacja obywatelska i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży.  Konkurs został podzielony na kilka kategorii wiekowych, w których w sumie wzięło udział 61 uczestników. Komisja w czteroosobowym składzie: Honorata Krajewska, Monika Janiak-Feltynowska, Agnieszka Radomska, Jolanta Kaleta oceniała zgłoszone prace uwzględniając następujące kryteria: zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość, samodzielność wykonania oraz wartość artystyczną.

Czytaj więcej o: Podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego pt.: „Moja Ojczyzna”

Nowe dowody osobiste

30 listopada 2021
Powiększ zdjęcie

Dowód osobisty to dokument, który pozwala potwierdzić Twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty. Od początku listopada we wszystkich urzędach w kraju, w tym także w Urzędzie Gminy Czarnocin można składać wnioski o nowy dowód osobisty, który ma zawierać odciski palców i podpis posiadacza. Nie ma obowiązku wymiany dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód z odciskami palców. Stare dokumenty będą ważne przez okres, na jaki zostały wydane. Składając wniosek o wydanie nowego dowodu  trzeba obecnie koniecznie stawić się w urzędzie osobiście.

Czytaj więcej o: Nowe dowody osobiste

Zapraszamy na konferencję "Współczesne aspekty hodowli bydła mlecznego"

29 listopada 2021

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorcze nr 120

29 listopada 2021
Powiększ zdjęcie