Wciąż powstają dzikie wysypiska śmieci

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 maja 2019

W ostatnim czasie na terenie gminy Czarnocin zlikwidowano kilka "dzikich" wysypisk śmieci. Odpady podrzucane są do lasów, przydrożnych rowów, na pola a nawet na prywatne niezabudowane tereny np. na działkach przy zbiorniku wodnym.

Najczęściej są to m.in. stare meble, zużyty sprzęt RTV i AGD, gruz budowlany i opony samochodowe, gałęzie, worki butelek i odpady biodegradowalne i inne. Wśród śmieci można również znaleźć zużyte kable i przewody elektryczne jak również papę odpadową pochodzącą prawdopodobnie z rozbiórki np. budynku gospodarczego.

Trudno zrozumieć takie sytuacje, tym bardziej, że mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie oddać odpady problemowe do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się przy ul. Główna 164 w Czarnocinie (baza Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czarnocinie). Punkt czynny jest we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 9:00 -12:00.

Niestety zmaganie się z dzikimi wysypiskami śmieci jest jak walka z wiatrakami, która pochłania znaczne środki finansowe. Pomimo likwidacji nielegalnych składowisk odpadów oraz bieżącego sprzątania przydrożnych rowów śmieci wciąż znajdują się tam gdzie nie powinny. W związku z powyższym Wójt Gminy Czarnocin apeluje o zgłaszanie przypadków podrzucania odpadów w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych oraz zapisywanie numerów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych do nielegalnego wywozu śmieci, co pozwoli na wskazanie sprawców. Problem dzikich wysypisk można rozwiązać jedynie przy aktywnym współudziale mieszkańców gminy Czarnocin.

Gmina podejmie w tym zakresie współpracę z policją oraz przeprowadzi działania poprzez zainstalowanie w miejscach narażonych na wyrzucanie śmieci kamer monitorujących.

Osobom, którym zostanie udowodnione nielegalne pozbywanie się odpadów grozi m.in. administracyjny nakaz usunięcia całego wysypiska śmieci. Nielegalne składowanie śmieci stanowi wykroczenie, za które kodeks wykroczeń przewiduje kary nagany, grzywny lub aresztu.

Pamiętajmy, że porządek i czystość w naszym otoczeniu służy nie tylko estetyce, ale także zdrowiu i dobremu samopoczuciu. To od nas zależy, czy zdrowe i przyjazne będzie otaczające nas środowisko.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-05-14
Data publikacji:2019-05-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Krych
Liczba odwiedzin:174