PIERWSZA SESJA RADY GMINY CZARNOCIN

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 listopada 2018

Wybrany ponownie na Wójta Gminy Czarnocin Roman Miksa oraz piętnastu radnych złożyli ślubowanie podczas pierwszej sesji rady gminy w kadencji 2018-2023.

Pierwszą sesję Rady Gminy Czarnocin otworzył najstarszy z radnych Roman Kopeć, który po odczytaniu porządku obrad  zawezwał radnych do złożenia ślubowania. Po złożeniu ślubowania Radni przystąpili do podjęcia pierwszych w tej kadencji uchwał m.in. o wyborze przewodniczącego i  wiceprzewodniczącego rady gminy. Na kandydatów zgłoszono Radnych: Annę Bełdowską, Annę Król - Pospieszny oraz Andrzeja Krajewskiego. Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany w tajnym głosowaniu Pan Andrzej Krajewski. Radny Andrzej Krajewski w poprzedniej kadencji był członkiem Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego, był także przedstawicielem Rady Gminy Czarnocin w Społecznej Radzie Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim, a podczas wyborów uzyskał największą spośród Radnych ilość głosów wyborców. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został Bogdan Kołodziejczyk, który w poprzedniej kadencji był również członkiem komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego.

Następnie ślubowanie złożył Wójt Gminy Czarnocin Roman Miksa, który pogratulował wyboru nowej radzie, życząc jednocześnie owocnej pracy na rzecz gminy oraz zgody w myśl znanego powiedzenia „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”.

W dalszej kolejności obrad podjęte zostały uchwały formujące poszczególne komisje rady gminy tak aby już w najbliższym czasie rozpocząć normalną pracę Rady Gminy.

 Po ukonstytuowaniu składy komisji Rady Gminy Czarnocin na kadencję 2018 -2023 przedstawiają się następująco:

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Jarosław Wójcik - Przewodniczący Komisji 
 2. Marcin Feltynowski - Członek Komisji
 3. Paweł Kaczmarek - Członek Komisji
 4. Kamil Miksa - Członek Komisji
 5. Iwona Pluta - Członek Komisji

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Renata Bąk - Przewodnicząca Komisji
 2. Anna Gumola - Członek Komisji
 3. Milena Mieszek - Członek Komisji
 4. Szymon Rydzowski - Członek Komisji
 5. Jarosław Wójcik - Członek Komisji

Komisja Budżetu, Samorządu, Rolnictwa

 1. Paweł Kaczmarek - Przewodniczący Komisji
 1. Piotr Frydrych - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 1. Anna Gumola - Członek Komisji
 1. Roman Kopeć - Członek Komisji
 1. Szymon Rydzowski - Członek Komisji

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa 

 1. Iwona Pluta - Przewodnicząca Komisji
 2. Anna Bełdowska - Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Renata Bąk - Członek Komisji
 4. Bogusław Kołodziejczyk - Członek Komisji
 5. Anna Król - Pospieszny - Członek Komisji.

 

 

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-11-27
Data publikacji:2018-11-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Krych
Liczba odwiedzin:635