KONKURS „Gmina Czarnocin na starej fotografii”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 kwietnia 2018

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie  zaprasza dzieci i młodzież do udziału
w konkursie na najciekawsze i najstarsze fotografie przedstawiające dawne życie i zwyczaje mieszkańców Gminy Czarnocin. Mile widziane fotografie przedstawiające instytucje publiczne (kościół, urząd, szkoły, sale i świetlice OSP itp.), starą architekturę (domy, stodoły, stare chałupy), pomniki, kapliczki, uroczystości kościelne i publiczne.

 

 

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości  przez Polskę.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy przeszukać domowe archiwum, znaleźć stare zdjęcie i dostarczyć je w wyznaczonym terminie pod wskazany adres z dopiskiem „Gmina Czarnocin na starej fotografii”.

UWAGA. Zgłaszając zdjęcia do konkursu, nie pozbywasz się ich! Wszystkie fotografie po zeskanowaniu zostaną zwrócone właścicielom.

 

REGULAMIN

konkursu „Gmina Czarnocin na starej fotografii”

Organizator i cel konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie.
 2. Cele konkursu:
 3. Budzenie zainteresowania historią i kulturą własnej miejscowości.
 4. Zwrócenie uwagi młodych obywateli na konieczność zachowania pamięci
  o przeszłości.
 5. Ukazanie poprzez starą fotografię m.in.: portretów mieszkańców gminy, pracy na roli i w gospodarstwie, dawnych zabudowań, szkół, krajobrazów, obchodów uroczystości związanych z miejscowością, wspólnych inicjatyw społecznych, itp.

Uczestnicy konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarnocin. Osoby niepełnoletnie do zgłoszonych zdjęć dołączają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Zasady udziału w  konkursie:

 1. Na konkurs można dostarczyć bądź przesłać (drogą elektroniczną lub pocztową) wyłącznie stare fotografie w formie papierowej lub ich skany. Fotografie w formie papierowej po zeskanowaniu zostaną oddane/odesłane właścicielom na adres podany w zgłoszeniu.
 2. Do konkursu można zgłaszać dowolną liczbę starych fotografii.
 3. Zdjęcia należy opisać, dołączając notatkę (załącznik nr 2 do regulaminu)
  z następującymi informacjami:
 • opis zdjęcia, w tym orientacyjna data i miejsce, w którym zostało wykonane,
 • imię i nazwisko autora zdjęcia (jeśli dane te są znane)
 • dodatkowe informacje, dotyczące fotografii (mile widziane są krótkie opisy dotyczące osoby, obiektu lub sytuacji przedstawionej na fotografii)
 1. Do koperty z dopiskiem „Gmina Czarnocin na starej fotografii” należy włożyć wszystkie prace fotograficzne wraz z notkami informacyjnymi (załącznik nr 2 do regulaminu) oraz formularz zgłoszeniowy zawierający dane osoby zgłaszającej wraz z oświadczeniem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do regulaminu)
 2. Osoby niepełnoletnie dodatkowo dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie (załącznik nr 3 do regulaminu).
 3. Prawa autorskie do nadesłanych prac przechodzą na własność organizatora – Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie i mogą być wykorzystywane w ramach jej statutowej działalności (wystawy, wydawnictwa, portale społecznościowe, informacyjne, itp.). Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich publikacji we fragmentach lub całości z zachowaniem praw autorskich.
 4. Termin dostarczania prac upływa 30 kwietnia 2018 roku.
 5. Zdjęcia należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną do siedziby Organizatora: GBP w Czarnocinie, ul. Główna 140, 97-318 Czarnocin; bądź na adres poczty elektronicznej: biblioteka@czarnocin.pl. lub m.dziecielewska@czarnocin.pl
 6. Fotografie nadesłane po terminie nie wezmą udziału w
 7. Oceny zgłoszonych prac dokona komisja konkursowa powołana przez GBP
  w Czarnocinie.
 8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na zakończenie Tygodnia z Biblioteką (o terminie poinformujemy wkrótce).
 9. Autorzy najciekawszych i najstarszych zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, zaś dostarczone przez nich fotografie zostaną uwiecznione w publikacji prezentującej historię gminy Czarnocin.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie !

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-06
Data publikacji:2018-04-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Krych
Liczba odwiedzin:831