Budowa przyłączy kanalizacyjnych.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 kwietnia 2018

Gmina Czarnocin otrzymała dofinansowanie w wysokości 53 279 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę przyłączy kanalizacyjnych u beneficjentów mieszkańców gminy, którzy zgłosili się do programu. Projekt przewiduje dofinansowanie w wysokości maksymalnie 50% kosztów materiałów i robocizny. W ramach zadania zostaną wykonane 42 przyłącza kanalizacyjne a wartość kosztorysowa to 139 143 złotych. Większość przewidzianych przyłączy będzie wykonana na odcinkach w Biskupiej Woli, Bieżywodach i ulicy Poniatowskiego w Czarnocinie tj. na odcinkach, które zostały wybudowane w ostatnim czasie. Już niebawem zostanie przeprowadzona procedura zamówień publicznych tak aby jak najszybciej przystąpić do budowy przyłączy.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej spoczywa na właścicielu posesji i wynika z Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Przyłączenie do kanalizacji jest obowiązkowe jeżeli nieruchomość nie posiada przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego, z którego nieczystości są usuwane przez podmiot posiadający stosowne zezwolenia. Właściciel nieruchomości, która jest wyposażona w zbiornik bezodpływowy jest zobowiązany w przypadku kontroli, przedstawić dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości przez podmiot posiadający wymagane pozwolenia. Zdając sobie sprawę, że wykonanie przyłącza wiąże się z kosztami finansowymi  i korzystając z możliwości dofinansowania  poprzez WFOŚ, chcieliśmy pomóc mieszkańcom w budowie przyłączy – mówi Wójt Roman Miksa.  Wszystkich nieruchomości w sołectwach, w których działa kanalizacja nie przyłączonych jest jeszcze około 150, dlatego jeśli będzie zainteresowanie będziemy zbierać chętnych i starać się o dofinansowanie ponownie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-06
Data publikacji:2018-04-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Krych
Liczba odwiedzin:650