Niepubliczny Żłobek “Misiaczek”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 stycznia 2018

Informujemy, iż mikroprzedsiębiorstwo w zakresie usług edukacyjnych - pod nazwą Michał Lacheta AMIGO, otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu “ak-TY-wna MAMA”. Projekt jest realizowany w obrębie osi priorytetowej X. “Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, dotyczy działania X.1. “Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”, swoim zakresem obejmuje 15 kobiet bezrobotnych lub biernych zawodowo z terenu gmin Czarnocin i Będków, które zostaną zrekrutowane i powrócą na rynek pracy bądź nie będą trwale bezrobotne, a dla ich dzieci (15 dzieci) zostanie uruchomiony Niepubliczny Żłobek “Misiaczek” z siedzibą przy ul. J. Poniatowskiego 7, przy Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie. Termin realizacji projektu 01.01.2018 - 31.03.2019 r. 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-08
Data publikacji:2018-01-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Krych
Liczba odwiedzin:1323