KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DOTYCZĄCY TERMINÓW WDRAŻANIA REFORMY USTROJU SZKOLNEGO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lutego 2017

W dniu 11 stycznia 2017 roku zostały opublikowane dwie ustawy wdrażające od 1 września 2017 roku reformę ustroju szkolnego:

1)      Ustawa z dnia 14 grudnia – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku, poz. 59)

2)      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 roku poz. 60).

W związku z powyższym podaję do wiadomości informacje o zadaniach Gminy Czarnocin   i  terminach ich realizacji,  wynikających z w/w ustaw:

  1. Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (Czarnocin.bip.gov.pl).
  2. Projekt uchwały zostanie przekazany do Łódzkiego Kuratora Oświaty  i oświatowych związków zawodowych.
  3. Kurator Oświaty i związki zawodowe opiniują w/w uchwałę w ciągu 21 dni od dnia otrzymania.
  4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty,  Rada Gminy    w terminie do 31 marca 2017 roku podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  5. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych zostaną określone do dnia 15 kwietnia 2017 roku.
  6. Do dnia 15 kwietnia 2017 roku zostaną również podane kryteria brane pod uwagę w w/w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwe do uzyskania za poszczególne kryteria.
  7. Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli publicznych będą mieli możliwość złożenia deklaracji  o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018,  w terminie nie później niż 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia  postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-02-24
Data publikacji:2017-02-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Stępień
Liczba odwiedzin:2667