Program ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 listopada 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Program ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi/osobami niepełnosprawnymi, którzy mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Program jest realizowany w dwóch formach:

  • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
  • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie przyznając usługi opieki wytchnieniowej weźmie pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. W pierwszej kolejności uwzględni potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np.
z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Szczegółowe informacje o Programie ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnocinie ul. Juliusza Poniatowskiego 1A;
tel. 44/616 51 81.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-11-16
Data publikacji:2023-11-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Popek
Liczba odwiedzin:272