OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 listopada 2021

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust.1 i 2, art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 3 - 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz U. z 2014r. poz.1490) Wójt Gminy Czarnocin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Czarnocin, gmina Czarnocin.

 

Nr działki

Pow.

( ha)

Nr księgi

wieczystej

 

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie w planie

zagospodarowania

przestrzennego

 Cena

wywoławcza

 brutto ( zł )

Wadium

w zł

1.

 1880/1

 

0,0059 ha

PT1P/00023189/1

Nieruchomość niezabudowana, położona pomiędzy zagospodarowanymi i ogrodzonymi działkami. W pobliżu działki przebiegają sieci uzbrojenia terenu : energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna. Nieruchomość nie posiada przyłączy.

Brak planu zagospodarowania

przestrzennego dla terenów, na których zlokalizowana jest działka nr 1880/1, obręb Czarnocin. W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Czarnocin, przedmiotowa działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno -usługowej.

 

5741,64

600,00

2.

1880/2

0,0064 ha

 

PT1P/00023189/1

Nieruchomość niezabudowana, położona pomiędzy zagospodarowanymi i ogrodzonymi działkami. W pobliżu działki przebiegają sieci uzbrojenia terenu : energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna. Nieruchomość nie posiada przyłączy.

Brak planu zagospodarowania

przestrzennego dla terenów, na których zlokalizowana jest działka nr 1880/2, obręb Czarnocin. W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Czarnocin, przedmiotowa działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno –usługowej.

6228,72

600,00

3.

1880/3

0,0058 ha

PT1P/00023189/1

Nieruchomość niezabudowana, położona pomiędzy zagospodarowanymi i ogrodzonymi działkami. W pobliżu działki przebiegają sieci uzbrojenia terenu : energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna. Nieruchomość nie posiada przyłączy.

Brak planu zagospodarowania

przestrzennego dla terenów, na których zlokalizowana jest działka nr 1880/3, obręb Czarnocin. W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Czarnocin, przedmiotowa działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno -usługowej.

 

5644,47

600,00

4.

1880/4

0,0055 ha

PT1P/00023189/1

Nieruchomość niezabudowana, położona pomiędzy zagospodarowanymi i ogrodzonymi działkami. W pobliżu działki przebiegają sieci uzbrojenia terenu : energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna. Nieruchomość nie posiada przyłączy.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów, na których zlokalizowana jest działka nr 1880/4, obręb Czarnocin.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Czarnocin, przedmiotowa działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno -usługowej.

 

5352,96

600,00

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium.

  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 06 grudnia 2021r. (poniedziałek) o godz. 10oo pok. nr 12 Urzędu Gminy Czarnocin ul. Główna 142. Wadium wymienione wyżej musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Czarnocin prowadzonym w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim Filia w Czarnocinie Nr konta 20 8985 0004 0080 0806 4389 0005 do dnia 01 grudnia 2021 roku włącznie, przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę
od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Czarnocin bądź pod numerem telefonu 044/6165169,
a także na stronie internetowej http://czarnocin.bip.gov.pl/ w zakładce przetargi-nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wypełnić oświadczenie o zwrocie wadium, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnocin.

 

Czarnocin, dnia 03.11.2021r.

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-11-03
Data publikacji:2021-11-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Kamila Ceranka
Liczba odwiedzin:552