Nowy wóz strażacki i nowy Zarząd OSP RP w Czarnocinie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 października 2021

W niedzielę 17 października o godz. 11.00 w nowo wyremontowanym budynku OSP w Woli Kutowej odbył się Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czarnocinie. W zjeździe uczestniczyli delegaci ze wszystkich 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Roman Miksa, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piotrkowie Trybunalskim - Tadeusz Karcz, Janina Kozub Honorowy Prezes Gminy OSP, Przewodniczący Rady Gminy Czarnocin Andrzej Krajewski, Sekretarz Gminy Honorata Krajewska oraz Skarbnik Gminy Krystyna Lula.

Zjazd podsumował pięcioletnią działalność Oddziału Gminnego Związku OSP RP, dokonał wyboru nowego Zarządu Oddziału Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Nowy skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP na kadencję

2021-2026 przedstawia się następująco:

Prezes – Donat Burda

Wiceprezes – Roman Miksa

Wiceprezes – Rafał Brdoń

Komendant Gminny Związku – Wojciech Koper

Sekretarz – Marcin Kisiel

Skarbnik – Jerzy Kwiatkowski

Członek Prezydium – Kłys Leszek

Członek Zarządu – Mariusz Bojanowski

Członek Zarządu – Andrzej Małgorzaciak

Członek Zarządu – Zbigniew Rejniak,

Członek Zarządu – Michał Freńdo,

Członek Zarządu – Mirosław Kuchta,

Członek Zarządu –  Tomasz Majewski,

Członek Zarządu – Dawid Ajzert,

Członek Zarządu – Rafał Kwiecień,

Członek Zarządu – Mirosław Kozal,

Członek Zarządu – Krzysztof Olasik,

Członek Zarządu – Jarosław Wójcik,

Członek Zarządu – Krzysztof Kisiel

Członek Zarządu – Krzysztof Kopeć

Członek Zarządu – Roman Miksa

Członek Zarządu – Bogdan Jeleń,

Członek Zarządu – Krzysztof Kościański,

Skład Komisji Rewizyjnej :

Przewodniczący – Krzysztof Dura

Sekretarz – Michał Jaszczyk

Członek – Karol Kasiura

Na delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP wybrani zostali:

 • Burda Donat
 • Koper Wojciech
 • Miksa Roman
 • Wójcik Jarosław 

Podczas zjazdu uroczyście pożegnano odchodzącego z funkcji Komendanta Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druha Longina Mamełkę, składając na jego ręce serdeczne podziękowania za długoletnią, trudną i odpowiedzialna służbę na rzecz lokalnej społeczności oraz zaangażowanie w propagowanie i rozwój ochrony przeciwpożarowej. Następcą został wybrany Prezes OSP w Bieżywodach  Wojciech Koper. Wójt w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim druhom za służbę i pomoc drugiemu człowiekowi oraz za zaangażowanie w sprawy gospodarcze dotyczące infrastruktury strażackiej. Przypomniał, że kończąca się kadencja to czas kiedy udało się wiele zrobić w zakresie gospodarczym dla wszystkich jednostek straży na terenie gminy. Uregulowano wszystkie prawa własności obiektów strażackich, zakupiono trzy nowe samochody strażackie dla jednostek w Tychowie, Bieżywodach i Czarnocinie i wiele sprzętu oraz przeprowadzono mnóstwo prac remontowo-budowlanych za łączną kwotę niespełna 5 mln złotych. Pamiątkowe statuetki i listy gratulacyjne od Wójta za zaangażowanie i długoletnią służbę w szeregach OSP otrzymali druhowie: Jan Florczyk, Jan Ceranka, Andrzej Kłys, Edward Kudra, Andrzej Jaroniek, Mirosław Kozal, Marek Kapka, Jerzy Kwiatkowski, Lesław Pytel, Kamil Miksa, Rafał Brdoń, Donat Burda, Wojciech Koper i długoletni Komendant Gminny OSP Longin Mamełka.

W trakcie zjazdu druhowie strażacy mieli także możliwość obejrzeć nowozakupiony przez OSP w Czarnocinie średni samochód strażacki marki Man, który na teren Gminy Czarnocin dotarł w piątek 15 października i został przez strażaków z Czarnocina hucznie przywitany. Poświęcenie pojazdu odbędzie się podczas mszy za Ojczyznę – 11 listopada.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-10-19
Data publikacji:2021-10-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Kamila Ceranka
Liczba odwiedzin:247