Usuń azbest – zadbaj o zdrowie - WNIOSKI do 22 stycznia !!!!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 stycznia 2021

Rok 2021 będzie kolejnym, w którym Gmina Czarnocin będzie realizować program usuwania azbestu z prywatnych posesji. Od 2017 roku przeznaczono na te działania łącznie 171 tys. złotych z czego 145 tys. pochodziło z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ten szkodliwy materiał usunięto z 131 posesji. Jednak do usunięcia pozostały jeszcze ogromne ilości azbestu, ponieważ jak wykazała inwentaryzacja przeprowadzona na koniec 2018 roku na całym terenie gminy stwierdzono łącznie ponad 3 mln kilogramów tego rakotwórczego materiału. W roku 2021 każdy właściciel posesji, który chciałby się pozbyć azbestu ze swoich dachów powinien złożyć stosowny wniosek do 22 stycznia

Po zebraniu wniosków urzędnicy określą potrzeby mieszkańców i złożą stosowny wniosek o dofinansowanie tych działań przez WFOŚiGW w Łodzi. Pula środków przeznaczonych na te działania w bieżącym roku, będzie dostosowana do potrzeb mieszkańców. W ramach wsparcia, realizowany jest przez specjalistyczne firmy, demontaż pokrycia, załadunek i transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Gorąco zachęcam do zgłoszenia i skorzystania z programu – mówi Wójt Roman Miksa. Jako samorząd staramy się wspierać proces likwidacji tego rakotwórczego materiału, aby zmniejszać emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Obowiązek usunięcia azbestu spoczywa  na właścicielach budynków i mają oni na to czas do końca 2032 roku. W dniu 14 lipca 2009r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustalenia programu wieloletniego pn. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032". Wszelkie informacje w w/w zakresie można uzyskać telefonicznie badź osobiście w UG w Czarnocinie, bądź na oficjalnej stronie gminy

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-01-13
Data publikacji:2021-01-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Popek
Liczba odwiedzin:50