ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 września 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" ma przyjemność
zaprosić Państwa na szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych
Straży Pożarnych, których siedziba znajduje się na terenie objętym lokalną
strategią rozwoju.

Tematem szkolenia będą :

MODUŁ I - prawne aspekty funkcjonowania stowarzyszenia - definicja i cele,
stowarzyszenie zwykłe i zarejestrowane, powołanie i statut stowarzyszenia,
rejestracja, prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie,
rozwiązanie stowarzyszenia.
MODUŁ II - polityka rachunkowości w stowarzyszeniu- zasady rachunkowości
zgodnie z ustawą o rachunkowości; zasady klasyfikacji przychodów z
działalności statutowej oraz kosztów realizacji zadań statutowych; koszty
administracyjne, pozostałe koszty i przychody, koszty i przychody finansowe;
ustalenie i rozliczanie wyniku finansowego; Ewidencja typowych zdarzeń -
składki członkowskie, darowizny, subwencje, dotacje, sponsoring,
wolontariat; sprawozdania finansowe i inne stowarzyszeń w czasie działania;
podatkowe aspekty funkcjonowania stowarzyszeń (obowiązki rejestracyjne,
podatek CIT, podatek PIT, podatek VAT).
MODUŁ III - produkt lokalny; sprzedaż produktów lokalnych; wykorzystanie
inkubatora przetwórstwa lokalnego na terenie LGD

 

Zgłoszenie (formularz dostępny w załączonych plikach ) proszę przesłać
mailem na adres w.adamczyk@buduj.eu lub złożyć osobiście w biurze
Stowarzyszenia - Ujazd Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd
W przypadku zgłoszeń przekraczających planowaną liczbę uczestników,
zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości przedstawicieli zgłoszonych
organizacji (decyduje kolejność zgłoszeń).


Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Szkolenie jest współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa
Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 . Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-09-04
Data publikacji:2019-09-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Krych
Liczba odwiedzin:238