INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAWIDŁOWEGO KORZYSTANIA Z GMINEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2019

Wójt Gminy Czarnocin zwraca się z apelem do wszystkich użytkowników korzystających z kanalizacji sanitarnej o prawidłowe i zgodne z umową ich eksploatowanie.

Kanalizacja sanitarna winna służyć do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych, nie może być traktowana jako śmietnik na odpady.

Dlatego też, zwracam się z apelem do jej użytkowników aby nie wrzucali do kanalizacji:


  • odpadków organicznych (takich jak np. kości, obierki, jabłka, warzywa),
    • pozostałości po kosmetykach, materiałach opatrunkowych i  higienicznych (np. pałeczki, waciki, bandaże, podpaski,  nawilżane chusteczki higieniczne, tampony, wkładki higieniczne, itp.)
    • zużytych mopów, ścierek, szmat, gazet, ręczników papierowych, opakowań foliowych, odzieży,
    • elementów zabawek, zakrętek, kapsli, itp.


Jednocześnie przypominam, iż do kanalizacji sanitarnej nie można wrzucać:
odpadów stałych, żwiru, piasku, popiołu, szkła, tekstyliów, włókien (nawet w stanie rozdrobnionym), artykułów higieny intymnej, drewna, odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych itp.

Mieszkańcy, którzy wrzucają odpady do sieci kanalizacyjnej narażają naszą Gminę na dodatkowe koszty utrzymania kanalizacji poprzez konieczność angażowania specjalistycznego sprzętu do jej czyszczenia i usuwania niedrożności.
Ponadto narażają swoich sąsiadów na zalewanie ich piwnic i łazienek.


Odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej  prowadzą do uszkodzenia pomp przepompowni i oczyszczalni.
Wrzucona nawilżana chusteczka  lub szmata wplątana w pompę sprawia, że pompa ulega uszkodzeniu, a działanie pompowni zostaje zatrzymane.

Usunięcie awarii polegające na naprawie pompy lub jej wymianie (w wyniku uszkodzenia) powoduje zwiększenie kosztów utrzymania kanalizacji co w konsekwencji przekładać się będzie na wzrost ceny (taryfy) za odprowadzenie ścieków.

Wszystkie koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem sieci wodno – kanalizacyjnej obciążające Gminę ujęte są w taryfach na wodę i ścieki i mają odzwierciedlenie w cenach jednostkowych dostarczanej wody i odbieranych ścieków.

W 2018 r. doszło do 200 awarii sieci kanalizacyjnej – przepompowni ścieków,

których powodem było zapchanie pomp.


W związku z powyższym prosimy mieszkańców o prawidłowe korzystanie z kanalizacji i nie traktowanie jej jako pojemnika na odpady.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-08-06
Data publikacji:2019-08-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Krych
Liczba odwiedzin:147