Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Najnowsze aktualności

Dzięki uprzejmości Lokalnej Grupy Działania "BUD-UJ RAZEM" w czerwcu br. przy współpracy z mieszkańcami naszej gminy, nagraliśmy spot prezentujący obszar Gminy Czarnocin.

Zapraszamy na emisję!

 

 

 

Artykuły

Szkodliwy problem w centrum Czarnocina

14 listopada 2017
Powiększ zdjęcie

W lipcu 2016r. ostatecznie zakończył się proces starań o uregulowanie własności działki nr 1737/2 o powierzchni 0,85h położonej w centrum Czarnocina, do której została założona księga wieczysta. Obecnie trwają prace porządkowe na terenie nieruchomości, pracownicy Gminy w pomieszczeniach nieużytkowanego budynku znaleźli opakowania z przeterminowanymi środkami ochrony roślin. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należało stwierdzić czy nie nastąpiło zanieczyszczenie powierzchni ziemi na skutek składowania przeterminowanych środków ochrony roślin. Gmina w drodze przetargu wyłoniła firmę, która przeprowadziła szczegółowe badania. Stwierdzono iż nie nastąpiło zanieczyszczenie powierzchni ziemi. Ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem na właścicielu spoczywa obowiązek usunięcia odpadów z własnej działki, gmina zleciła zabezpieczenie i odbiór chemikaliów z budynków. Zlecenie wykonała firma „HAK” z Piotrkowa Tryb. która zaproponowała najniższą cenę za przeprowadzone działania. Usunięcie materiałów chemicznych w ilości około 7 ton popularnego kiedyś „Gamametox-u pylistego” to koszty kilkudziesięciu  tysięcy złotych ale musimy podjąć takie działania, aby mieć możliwość zagospodarowania tego terenu- mówi Wójt Roman Miksa. Uregulowanie stanu prawnego oraz uporządkowanie pozwoliło na rozpoczęcie prac projektowych zagospodarowania terenu przeznaczonego na Gminne Centem Kultury wraz z infrastrukturą.

Czytaj więcej o: Szkodliwy problem w centrum Czarnocina

Święto Niepodległości w Gminie Czarnocin

14 listopada 2017
Powiększ zdjęcie

Gmina Czarnocin świętowała obchody 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, już w piątek 10 listopada gdzie  w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Czarnocinie o godzinie 10:30 odbył się uroczysty apel ku pamięci ofiar i wszystkich walczących o niepodległą Polskę. W Szkole Podstawowej w Szynczycach obchody rozpoczęły się o godzi nie 10:50.  Młodzież w inscenizacjach słowno - muzycznych opowiadała o losach Polski podczas zaborów i wielkiej radości jaka płynęła z serc polaków z odzyskania niepodległości.

11 listopada zaś, już od świtu na domach i budynkach użyteczności publicznej powiewały biało - czerwone flagi co jest dowodem na zachowanie pamięci mieszkańców gminy oraz poczucia narodowej integracji. O godzinie 17:00 w kościele parafialnym pw. WNMP  w Czarnocinie odbyła się uroczysta msza święta w intencji ojczyzny którą poprowadził ks. Kanonik Bogdan Jeleń, proboszcz parafii. We mszy świętej uczestniczyli druhowie strażacy oraz poczty sztandarowe. Podczas uroczystej mszy krótki program patriotyczny zaprezentował Zespół Ludowa Biesiada, Orkiestra Dęta oraz reprezentacja Dziecięcego Zespołu Koraliki. Na zakończenie mszy św. Ks. Proboszcz poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy Romana Miksę.  Wójt w swym przemówieniu podkreślił - „11 listopada to symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa. Jak mówił poeta - Czym jest wolność, wie ten kto ją stracił. Ten kto przeżył niewolę i śmierć widział braci.”

 

Czytaj więcej o: Święto Niepodległości w Gminie Czarnocin

Remont pomieszczeń sanitarnych w OSP Wola Kutowa

14 listopada 2017
Powiększ zdjęcie

Dobiega końca generalny remont pomieszczeń sanitarnych w Świetlicy OSP Wola Kutowa. W ramach funduszu sołeckiego wyremontowano pomieszczenia sanitarne: toaletę męska oraz toaletę damską połączona z toaletą dla niepełnosprawnych. Inwestycja zakłada wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji wodociągowej i hydraulicznej, wyrównanie powierzchni ścian, ułożenie ceramicznych płytek na podłodze oraz na ścianach i nowa armaturę. Niezbedne jest również wykonanie szczelnego zbiornika na ścieki. Mieszkańcy Woli Kutowej od dawna zgłaszali potrzebę remontu – mówi Wójt Roman Miksa - i już wkrótce będą mogli cieszyć się z nowo   wyremontowanych pomieszczeń sanitarnych. Kolejnym etapem modernizacji sali OSP w Woli Kutowej , będzie remont kuchni i zaplecza kuchennego, wykonany w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. Obecnie został również złożony wniosek w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego na termomodernizację całego obiektu, wymianę dachu oraz instalację centralnego ogrzewania.

Czytaj więcej o: Remont pomieszczeń sanitarnych w OSP Wola Kutowa

Dofinansowanie z zakresu OZE dla mieszkańców Gminy Czarnocin

10 listopada 2017
Powiększ zdjęcie

Wójt Gminy Czarnocin zaprasza do udziału w programie pozwalającym na uzyskanie dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, oraz wymiany kotłów grzewczych na opalane biomasą (pellet) w budynkach mieszkańców. Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej dystrybuowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Pozwala on na sfinansowanie nawet 74% wartości inwestycji.

Wszelkie informacje dotyczące aspektów technicznych wykonania takich instalacji, mechanizmu rozliczania mieszkańców z zakładem energetycznym oraz warunków uczestnictwa w programie znajdują się w poniższej prezentacji. 

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o wypełnienie ankiety która znajduje się pod linkiem: http://globaleco.pl/ankieta/

lub pobranie wersji papierowej i złożenie jej do 20.11.2017 r
w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnocinie w godzinach pracy Urzędu.

 

Czytaj więcej o: Dofinansowanie z zakresu OZE dla mieszkańców Gminy Czarnocin

Konsultacje z przedstawicielami Organizacji Pozarządowych

10 listopada 2017
Powiększ zdjęcie

Gmina Czarnocin już przeprowadziła konsultacje społeczne z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Czarnocin. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy Czarnocin do 30 listopada każdego roku ma ustawowy obowiązek podjęcia rocznego bądź wieloletniego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, który musi być skonsultowany z organizacjami pozarządowymi. Głównym celem konsultacji jest poznanie opinii przedstawicieli organizacji projektu programu na kolejny rok – 2018.

Udział w spotkaniu wzięli:

  • Roman Miksa – Wójt Gminy Czarnocin
  • Michał Lacheta – LUKS „TĘCZA”
  • Mirosława Jakiel – OSP i KGW Tychów
  • Agata Bojanowska – Stowarzyszenie Sami Swoi 2
  • Leszek Bińkowski – ULKS „Szynczyce”
  • Magdalena Kacperska – Urząd Gminy
Czytaj więcej o: Konsultacje z przedstawicielami Organizacji Pozarządowych

II Rajd Niepodległości

7 listopada 2017
Powiększ zdjęcie

Łódzki Związek Motorowy "Motosportklub" oraz Wójt Gminy Czarnocin Roman Miksa zapraszają na KJS CZARNOCIN RAJD NIEDPODLEGŁOŚCI który odbędzie się 12 Listopada 2017 r.

Czytaj więcej o: II Rajd Niepodległości