Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Konsultacje z przedstawicielami Organizacji Pozarządowych

10 listopada 2017

Gmina Czarnocin już przeprowadziła konsultacje społeczne z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Czarnocin. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy Czarnocin do 30 listopada każdego roku ma ustawowy obowiązek podjęcia rocznego bądź wieloletniego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, który musi być skonsultowany z organizacjami pozarządowymi. Głównym celem konsultacji jest poznanie opinii przedstawicieli organizacji projektu programu na kolejny rok – 2018.

Udział w spotkaniu wzięli:

 • Roman Miksa – Wójt Gminy Czarnocin
 • Michał Lacheta – LUKS „TĘCZA”
 • Mirosława Jakiel – OSP i KGW Tychów
 • Agata Bojanowska – Stowarzyszenie Sami Swoi 2
 • Leszek Bińkowski – ULKS „Szynczyce”
 • Magdalena Kacperska – Urząd Gminy

Gmina Czarnocin w 2018 roku planuje na realizację zadań publicznych przeznaczyć kwotę dotacji w wysokości 70 tys. zł. Na początku przyszłego roku zostanie ogłoszony przez Wójta Gminy Czarnocin – Romana Miksę konkurs na realizację zadań w którym zostanie konkretnie określone jakie kwoty zostaną przeznaczone na dane zadania zawarte w programie. Projekt programu zakłada na rok 2018 takie zadania jak:

 1. Wspierania i upowszechniania sportu i kultury fizycznej,
 2. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 3. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 4. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 5. Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-10
Data publikacji:2017-11-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Stępień
Liczba odwiedzin:782