Bezpieczniej w Gminie Czarnocin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 maja 2017

Obecna kadencja samorządowa w Gminie Czarnocin upływa pod znakiem modernizacji dróg gminnych i powiatowych przebiegających na terenie gminy. W roku 2015 zrealizowano inwestycję na drodze gminnej w miejscowości Tychów o długości 2869mb. Zakres prac przewidywał poszerzenie nawierzchni, utwardzenie poboczy i nową nawierzchnię, wymianę przepustów oraz czyszczenie i regulację rowów.

 Rok 2016 to kolejne roboty drogowe. Wykonano remont drogi Dalków-Kurowice na odcinku 1600 mb w zakresie poszerzenia jezdni i utwardzenia poboczy oraz nowej nawierzchni. Remontu kapitalnego doczekały się również ulice Południowa, Zachodnia, Słoneczna, Zachodnia i Cicha na działkach przy ulicy Tuszyńskiej o łącznej długości 900 mb. Obecny rok to realizacja największej inwestycji drogowej powiatu piotrkowskiego. Gmina Czarnocin przejęła w zarząd drogę powiatową 2923E Biskupia Wola – Brójce i w 2016r. złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego uzyskując dofinansowanie w kwocie 2 358 000 zł. Cały odcinek ujęty w dokumentacji projektowo-kosztorysowej to 9,2km. Obecnie jest realizowany odcinek o długości 6,3km od Biskupiej Woli do Dalkowa a zakres prac przewiduje budowę i remont chodnika na odcinku Biskupia Wola Zawodzie, wykonanie zjazdów i przepustów do każdej posesji, poszerzenie jezdni do 5m i utwardzenie poboczy, wykonanie rowów odwadniających, wykonanie  nowej nawierzchni wyrównującej i ścieralnej oraz nowe oznakowanie. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec sierpnia bieżącego roku. Infrastruktura drogowa to najważniejszy element służący mieszkańcom oraz wpływający znacząco na rozwój Gminy dlatego konsekwentnie realizujemy kolejne inwestycje drogowe– mówi Wójt Roman Miksa. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a wszystko na to wskazuje w obecnej kadencji zmodernizujemy łącznie około 20 km dróg na terenie gminy co stanowić będzie 25% wszystkich dróg Gminy Czarnocin. Po zrealizowaniu inwestycji na drodze Biskupia Wola – Brójce będzie już wyremontowanych łącznie 14,5 km dróg. W tym roku również zostanie wykonana przez Powiat Piotrkowski nakładka na odcinku ulicy Tuszyńskiej o długości 600mb. W trakcie przygotowania dokumentacji jest również droga w miejscowości Zamość oraz budowa chodnika w miejscowości Biskupia Wola przy drodze powiatowej 3313E. Ogromnie się cieszę, że dojdzie do skutku budowa chodnika w Biskupiej Woli, ponieważ ruch na tej drodze jest bardzo duży co powoduje ogromne zagrożenie dla ruchu pieszych – stwierdza Wójt Roman Miksa. Ta decyzja to efekt wspólnych działań mieszkańców i radnych sołectwa Biskupia Wola, których ogromnie wspierałem w tych dążeniach. W ubiegłym roku radni zebrali podpisy pod petycją w tej sprawie do Pana Starosty Powiatu Piotrkowskiego Stanisława Cubały, którą jako Wójt również wsparłem stosownym pismem do starosty deklarując udział finansowy Gminy Czarnocin w wykonaniu dokumentacji tego przedsięwzięcia oraz jego realizacji. Dzięki dobrej współpracy Gminy Czarnocin z Powiatem Piotrkowskim zadanie to zostało wprowadzone do budżetu powiatu w trakcie ostatniej sesji Rady Powiatu Piotrkowskiego 28 kwietnia br. To bardzo dobra informacja dla mieszkańców Biskupiej Woli, którzy długo zabiegali o budowę chodnika w ich miejscowości. Jestem przekonany, że wspólnie z Samorządem Powiatu Piotrkowskiego uda nam się doprowadzić do realizacji tego przedsięwzięcia i poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców podsumowuje Wójt Roman Miksa.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-05-12
Data publikacji:2017-05-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Stępień
Liczba odwiedzin:722