Zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lipca 2016

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do informacji rozesłanej w dniu wczorajszym tj. 20 lipca br. przez PCZK w Piotrkowie Trybunalskim o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dnia 20 lipca 2016 r. od godz. 00:00 do dnia 1 sierpnia 2016 r. do godz. 23:59 stopni alarmowych ALFA oraz BRAVO – CRP uprzejmie informuję, że (jak zostało to zaznaczone w §2 Zarządzenia Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych) organy administracji publiczne oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego wykonują zadania określone dla stopni (…) stosownie do załącznika nr 1 zarządzenia nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego (w załączniku). Jest to rozwiązanie tymczasowe, związane z brakiem dedykowanych stopniom alarmowym aktów wykonawczych do ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. 2016, poz. 904).

 

Jednocześnie zwracam uwagę na konieczność wejścia przez gminy w kontakt z podmiotami, które na terenie jednostki samorządowej zarządzają miejscami potencjalnie narażonymi na ataki terrorystyczne ze względu na gromadzenie znacznych skupisk ludzkich (sklepy, kina, sale zabaw, lokale, dyskoteki, miejsca kultu itp.) i poinformowanie tychże podmiotów o obowiązujących stopniach i wprowadzanych przez nie obostrzeniach.

Jednocześnie informuję, że w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych szczególnego znaczenia nabiera obowiązek informowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o  każdym incydencie/ zdarzeniu/ zagrożeniu o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym. Brak informacji od Państwa o zdarzeniach będziemy traktować jak sygnał, że nic poważnego się nie dzieje.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-07-22
Data publikacji:2016-07-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Stępień
Liczba odwiedzin:4343