Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Dzięki uprzejmości Lokalnej Grupy Działania "BUD-UJ RAZEM" w czerwcu br. przy współpracy z mieszkańcami naszej gminy, nagraliśmy spot prezentujący obszar Gminy Czarnocin.

Zapraszamy na emisję!

 

 

 

Artykuły

Konferencja - Czas na ekologię!

23 listopada 2017
Powiększ zdjęcie

Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień serdecznie zaprasza wraz z partnerami: Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego, Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Stowarzyszeniem Ekosystem – Dziedzictwo Natury do udziału w konferencji Czas na ekologię!, która odbędzie się 4 grudnia br. w Łodzi (Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa, sala konferencyjna). 

Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej” - SME ORGANICS, realizowanego przez Województwo Łódzkie w partnerstwie z 7 regionami UE w zakresie Programu Interreg Europe.

Celem konferencji jest zaprezentowanie rodzajów wsparcia dla sektora żywności ekologicznej w regionie łódzkim, omówienie jej znaczenia dla zdrowia człowieka, a także istotnych kwestii związanych z produkcją i promocją produktów ekologicznych.

Czytaj więcej o: Konferencja - Czas na ekologię!

Wybory uzupełniające ławników

22 listopada 2017

Wójt Gminy Czarnocin informuje

zgodnie z informacją  Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.,                                         

Rada Gminy Czarnocin winna wybrać w wyborach uzupełniających ławników na kadencję  2016-2019, w terminie  do 28 lutego 2018 r.:

- do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. – 1 osoba           
- do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. – 3 osoby, w tym do Sądu Pracy - 3

 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE   ŁAWNIKÓW

zgłoszenia kandydatów na ławników

na okres kadencji 2016 – 2019

do 31 grudnia 2017 roku

 

Zasady wyboru ławników regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.).

Czytaj więcej o: Wybory uzupełniające ławników

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Szynczyce, gmina Czarnocin.

21 listopada 2017

Wójt Gminy Czarnocin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Szynczyce, gmina Czarnocin.

Czytaj więcej o: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Szynczyce, gmina Czarnocin.

Oficjalne otwarcie nowo przebudowanego odcinka drogi oraz przychodni rehabilitacji w Czarnocie

21 listopada 2017
Powiększ zdjęcie

W Gminie Czarnocin oficjalnie oddano do użytku nowo przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 2923E o długości 6,3 km. W uroczystym otwarciu udział wzięli min.: Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Maria Kaczorowska – Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Piotr Wojtysiak – Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego wraz z Radnymi Powiatowymi Haliną Derach, Elżbietą Ościk i Michałem Szymańskim oraz przedstawiciele samorządu Gminy Czarnocin z Wójtem Romanem Miksą i inni goście.

Czytaj więcej o: Oficjalne otwarcie nowo przebudowanego odcinka drogi oraz przychodni rehabilitacji w Czarnocie

Szkodliwy problem w centrum Czarnocina

14 listopada 2017
Powiększ zdjęcie

W lipcu 2016r. ostatecznie zakończył się proces starań o uregulowanie własności działki nr 1737/2 o powierzchni 0,85h położonej w centrum Czarnocina, do której została założona księga wieczysta. Obecnie trwają prace porządkowe na terenie nieruchomości, pracownicy Gminy w pomieszczeniach nieużytkowanego budynku znaleźli opakowania z przeterminowanymi środkami ochrony roślin. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należało stwierdzić czy nie nastąpiło zanieczyszczenie powierzchni ziemi na skutek składowania przeterminowanych środków ochrony roślin. Gmina w drodze przetargu wyłoniła firmę, która przeprowadziła szczegółowe badania. Stwierdzono iż nie nastąpiło zanieczyszczenie powierzchni ziemi. Ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem na właścicielu spoczywa obowiązek usunięcia odpadów z własnej działki, gmina zleciła zabezpieczenie i odbiór chemikaliów z budynków. Zlecenie wykonała firma „HAK” z Piotrkowa Tryb. która zaproponowała najniższą cenę za przeprowadzone działania. Usunięcie materiałów chemicznych w ilości około 7 ton popularnego kiedyś „Gamametox-u pylistego” to koszty kilkudziesięciu  tysięcy złotych ale musimy podjąć takie działania, aby mieć możliwość zagospodarowania tego terenu- mówi Wójt Roman Miksa. Uregulowanie stanu prawnego oraz uporządkowanie pozwoliło na rozpoczęcie prac projektowych zagospodarowania terenu przeznaczonego na Gminne Centem Kultury wraz z infrastrukturą.

Czytaj więcej o: Szkodliwy problem w centrum Czarnocina

Święto Niepodległości w Gminie Czarnocin

14 listopada 2017
Powiększ zdjęcie

Gmina Czarnocin świętowała obchody 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, już w piątek 10 listopada gdzie  w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Czarnocinie o godzinie 10:30 odbył się uroczysty apel ku pamięci ofiar i wszystkich walczących o niepodległą Polskę. W Szkole Podstawowej w Szynczycach obchody rozpoczęły się o godzi nie 10:50.  Młodzież w inscenizacjach słowno - muzycznych opowiadała o losach Polski podczas zaborów i wielkiej radości jaka płynęła z serc polaków z odzyskania niepodległości.

11 listopada zaś, już od świtu na domach i budynkach użyteczności publicznej powiewały biało - czerwone flagi co jest dowodem na zachowanie pamięci mieszkańców gminy oraz poczucia narodowej integracji. O godzinie 17:00 w kościele parafialnym pw. WNMP  w Czarnocinie odbyła się uroczysta msza święta w intencji ojczyzny którą poprowadził ks. Kanonik Bogdan Jeleń, proboszcz parafii. We mszy świętej uczestniczyli druhowie strażacy oraz poczty sztandarowe. Podczas uroczystej mszy krótki program patriotyczny zaprezentował Zespół Ludowa Biesiada, Orkiestra Dęta oraz reprezentacja Dziecięcego Zespołu Koraliki. Na zakończenie mszy św. Ks. Proboszcz poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy Romana Miksę.  Wójt w swym przemówieniu podkreślił - „11 listopada to symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa. Jak mówił poeta - Czym jest wolność, wie ten kto ją stracił. Ten kto przeżył niewolę i śmierć widział braci.”

 

Czytaj więcej o: Święto Niepodległości w Gminie Czarnocin